Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
317661 03095/2018/PM.VTU MARIE S 9487225 V2GY4 29/10/2018 17:00 CANG POSCO (VT) View
317662 0132818/QNI LONG PHÚ 09 8419350 XVGJ 29/10/2018 19:08 CANG DQUAT-BEN PHAO View
317663 181029001/DNG TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 29/10/2018 19:38 CANG TIEN SA(D.NANG) View
317664 03094/2018/PM.VTU MSC ANTALYA 9605152 VRME8 29/10/2018 16:10 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
317665 02310/2018/VTU VẠN HƯNG 9122320 3WQZ 29/10/2018 23:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
317666 03093/2018/PM.VTU TAN BINH 45 9140229 3FGF6 29/10/2018 14:30 CANG THEP MIEN NAM View
317667 1885860/HTH VINACOMIN CAM PHA VR14388 3WMW9 29/10/2018 17:37 CANG SON DUONG View
317668 1884188/HTH XIN ZHONG RUI 15 9543835 V3WK4 29/10/2018 17:30 CANG SON DUONG View
317669 1886022/HCM QUANG ANH 26 9431367 3WTC 29/10/2018 17:32 CANG NHA BE (HCM) View
317670 1885885/HCM TAN CANG VICTORY 9264245 XVVD9 29/10/2018 17:31 TAN CANG HIEP PHUOC View
317671 1885340/HCM PETROGAS 05 8820171 3WFK 29/10/2018 17:31 CTY MTV DAUKHI HCM View
317672 1886173/HPG FS BITUMEN NO.1 9692428 BIAX 29/10/2018 17:23 CANG DOAN XA - HP View
317673 1886191/CVHHQN PETROLIMEX 09 9359624 3WPG 30/10/2018 00:21 CANG HON GAI View
317674 1883815/HPG HAPPY LUCKY 9363405 D5QL4 29/10/2018 17:24 TAN CANG HAI PHONG View
317675 1886218/HPG PASCO 98 9586966 3WAG9 29/10/2018 17:14 CANG CA HA LONG View
317676 045 ĐDHL/QBH THANH THANH DAT 999 9256444 XVRL9 14/11/2018 17:18 CANG HON LA (Q.BINH) View
317677 060/10/18/CVHHNT-VP/ LONG PHU 03 7432331 3WHT9 29/10/2018 17:09 CANG VAN PHONG View
317678 02306/2018/VTU BINH MINH 9268447 3WKE 28/10/2018 22:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
317679 03092/2018/PM.VTU RED DRAGON 9032264 3EVQ5 29/10/2018 14:00 KHU NEO VUNG TAU View
317680 02307/2018/VTU PTSC HAI AN 9625126 3WLF9 29/10/2018 10:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
Showing 317.661 - 317.680 of 361.744 results
of 18.088