Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 TTR 2309.101/THA GT PERSEPHONE 9888895 3FDD6 23/09/2023 17:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
2 5064.2023/KGG.PQ SUPERDONG VIII 9784996 3WNM9 25/09/2023 07:22 CANG BAI VONG KGIANG View
3 2570.23.RG/KGG SUPERDONG XI 9824485 XVSP9 25/09/2023 07:21 CANG RACH GIA KG View
4 3239.2023/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 25/09/2023 07:15 CANG THACH THOI KG View
5 5062.2023/KGG.PQ SUPERDONG V 9693044 XVPQ9 25/09/2023 07:08 CANG BAI VONG KGIANG View
6 2569.23.RG/KGG SUPERDONG VII 9784946 3WML9 25/09/2023 07:07 CANG RACH GIA KG View
7 5063.2023/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 25/09/2023 07:04 CANG BAI VONG KGIANG View
8 23110627/QNH MANZANILLO 9450818 V7SN8 25/09/2023 06:32 CANG CAI LAN View
9 23110813/QNH SOUTHERN HOPE 9860336 3E2422 25/09/2023 06:18 CANG CAI LAN View
10 23110537/QNH QUANG VINH 89 9573995 XVWE3 25/09/2023 06:57 CANG HON GAI View
11 0172523/QNI FUXIANG 9253844 HOQP 25/09/2023 04:44 CANG QT GEMADEPT View
12 0172423/QNI NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 25/09/2023 03:15 CANG DQUAT-BEN PHAO View
13 0172323/QNI HẢI HÀ 88 8628377 3WCL9 24/09/2023 20:22 CANG DQUAT-BEN PHAO View
14 230924003/DNG VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 24/09/2023 15:58 CANG DA NANG View
15 230924002/DNG MSC IDA II 9224946 D5WM9 24/09/2023 15:32 CANG TIEN SA(D.NANG) View
16 3238.2023/KGG.HT BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 25/09/2023 05:22 CANG BINH AN KGIANG View
17 5061.2023/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 25/09/2023 05:18 CANG HOA BINH KGIANG View
18 5060.2023/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 25/09/2023 05:04 CANG QUOC CHANH KG View
19 23110735/DNI GOLDSTAR SHINE 9279707 D7WC 24/09/2023 16:06 CANG VEDAN(DONG NAI) View
20 23110809/CVHHQN KEN HOU 9293882 HOIK 24/09/2023 22:42 CANG CAM PHA View
Showing 1 - 20 of 306.348 results
of 15.318