Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 210021/QNI VENUS GAS 9136759 3EUH4 01/12/2021 07:10 CANG DQUAT-BEN PHAO View
2 209921/QNI HOANG HA STAR 9659414 3WEI9 01/12/2021 07:11 CANG DQUAT-BEN PHAO View
3 209821/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 01/12/2021 07:11 CANG DQUAT-BEN PHAO View
4 21111253/CVHHQN XIN DONG GUAN 3 9132961 BRTM 01/12/2021 04:01 CANG CAI LAN View
5 04728/2021/VTU VUNG TAU 05 9783588 XVCR7 30/11/2021 21:00 CANG NK MO BACH HO View
6 04725/2021/VTU EVEREST 3 9494292 3WTM7 30/11/2021 19:00 CANG VIETSOV PETRO View
7 21111379/CVHHQN MINH ANH 05 9596648 3WED9 30/11/2021 23:36 CANG HON GAI View
8 21111228/CVHHQN HELENA 9241504 3FAC7 30/11/2021 22:41 CANG CAM PHA View
9 04335/2021/PM.VTU TAN CANG A10 9518816 XVCE7 30/11/2021 22:00 C CAI MEP TCCT (VT) View
10 04334/2021/PM.VTU TAN CANG A9 9448516 XVPR9 30/11/2021 22:00 C CAI MEP TCCT (VT) View
11 21111123/HCM PETROLIMEX 09 9359624 3WPG 01/12/2021 06:45 CANG NHA BE (HCM) View
12 199-2021.CM.DT/HUE MỸ KHÊ 8741882 3WOO 30/11/2021 20:46 CANG CHAN MAY (HUE) View
13 198-2021.CM.DT/HUE DALI 9070735 3ELH6 30/11/2021 20:43 CANG CHAN MAY (HUE) View
14 00073/2021/TV.VTU DERYOUNG SPRING 9301354 VRZR2 30/11/2021 21:30 BEN CANG TH THI VAI View
15 210507/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 30/11/2021 20:34 CANG CHU LAI View
16 045/11/21/CVHHNT-BN GREEN PEGASUS 9646869 H9LF 30/11/2021 17:00 CANG CAM RANH(K.HOA) View
17 01/12/21/CVHHNT-VP PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 30/11/2021 20:09 CANG VAN PHONG View
18 04727/2021/VTU SAO MAI 01 8008553 3WJA 30/11/2021 21:00 CANG NK MO BACH HO View
19 04724/2021/VTU GAS MONARCH 9151149 V7UY3 30/11/2021 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
20 21110950/CVHHQN Hải Nam 85 9400899 XVTR7 30/11/2021 18:51 CANG HON GAI View
Showing 1 - 20 of 203.488 results
of 10.175