Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 21097960/HCM MOON BRIGHT 9564164 3WAH 18/10/2021 16:45 CANG KHANH HOI (HCM) View
2 21096245/HCM INDURO 9833008 V7A4404 18/10/2021 21:00 CANG CAT LAI (HCM) View
3 21097758/HCM INTEGRA 9730854 V7FW4 18/10/2021 19:00 CANG CAT LAI (HCM) View
4 21096215/HCM CAPE FAWLEY 9379363 V7ON6 18/10/2021 19:00 CANG CAT LAI (HCM) View
5 21096807/HCM ZHONG GU HUANG HAI 9842334 BOCL7 18/10/2021 08:45 CANG CAT LAI (HCM) View
6 04124/2021/VTU MỸ NAM 01 9022996 MYNAM01 18/10/2021 15:30 CANG NK MO RONG View
7 21098108/CVHHQN HOÀNG HẢI 268 9026942 3WLX 18/10/2021 16:38 CANG CAM PHA View
8 04123/2021/VTU ASHICO LAM SON 9359856 3WVS 18/10/2021 16:30 CANG CAT LO (BRVT) View
9 04122/2021/VTU HAI DUONG 19 9597903 3WVH7 18/10/2021 16:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
10 04125/2021/VTU SONG DINH 01 8416891 XVSJ 18/10/2021 16:30 CANG NK MO BACH HO View
11 04118/2021/VTU TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 18/10/2021 14:30 CANG T.LUU PTSC (VT) View
12 21098110/DNI MAI DUONG 126 8665739 3WUQ 18/10/2021 16:23 CANG GO DAU (P.THAI) View
13 21097498/CVHHQN VTT 28 9594262 3WAY9 18/10/2021 16:19 CANG CAM PHA View
14 21000936/CL/NAN GUO SHUN 12 9496874 V3IZ 18/10/2021 15:59 CANG CUA LO (NG.AN) View
15 21084414/HPG SHUN AN 178 0 SA178 18/10/2021 17:13 CUA CAM View
16 21096512/HPG MED VEGA 9905473 J8B6195 18/10/2021 13:33 CANG HAI PHONG View
17 21098113/HPG FS BITUMEN NO.1 9692428 BIAX 18/10/2021 15:39 CANG DOAN XA - HP View
18 211018004/DNG ANH DUY 168-BIDV 8746492 3WAM 18/10/2021 15:36 CANG DA NANG View
19 21094388/HPG GUIBEI 30169 0 8B343F4 18/10/2021 14:48 CANG CHUA VE (HP) View
20 21093034/HPG AS RAFAELA 9330939 CQGD 18/10/2021 09:39 TAN CANG HAI PHONG View
Showing 1 - 20 of 197.675 results
of 9.884