Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 22107285/HCM MERATUS TOMINI 9374583 YBYD2 03/12/2022 07:00 CANG CAT LAI (HCM) View
2 22107674/HCM KMTC PUSAN 9131852 DSFT8 03/12/2022 09:00 CANG CAT LAI (HCM) View
3 22106817/HCM WAN HAI 162 9132909 BLBZ 03/12/2022 00:00 CANG CAT LAI (HCM) View
4 220480/QNM ADVANTAGE 9161833 H3OU 03/12/2022 09:01 CANG CHU LAI View
5 TTR 2212.003/THA MOON BRIGHT 9564164 3WAH 02/12/2022 23:08 CANG THANH HOA View
6 01003/2022/BTN NGHĨA THÀNH 18 9022611 NT18 03/12/2022 08:48 CANG PHU QUY BTHUAN View
7 22108764/HPG ĐỨC VIỆT 568-18 8665349 3WVQ 03/12/2022 08:31 CANG HAI PHONG View
8 22107634/HPG SKY HOPE 9595797 3EVC9 02/12/2022 17:00 TAN CANG HAI PHONG View
9 22108626/HPG NEW ENERGY 9306524 3WLB 02/12/2022 16:46 CANG HAI PHONG View
10 22108538/HPG TAN CANG 86 9488712 XVVX9 02/12/2022 15:07 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
11 22107572/HPG BOX ENDURANCE 9733820 D5GM5 02/12/2022 22:45 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
12 22108530/HPG TAN CANG A8 9305398 XVTW9 02/12/2022 15:09 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
13 22106580/HPG NUUK MAERSK 9885178 OYLY2 02/12/2022 15:59 TAN CANG HAI PHONG View
14 22107419/HPG WAN HAI 302 9238167 9VDB8 02/12/2022 22:34 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
15 22108462/HPG SITC LAEM CHABANG 9266102 VRMB7 02/12/2022 16:35 CANG DINH VU - HP View
16 00678/2022/QTI THANH THANH DAT 45 9548720 XVNY 03/12/2022 09:15 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
17 00677/2022/QTI THANH THANH DAT 88 9417373 3WPN 03/12/2022 08:54 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
18 22105768/HCM OSLO TRADER 9817925 3EMI4 02/12/2022 10:30 CANG CAT LAI (HCM) View
19 22105349/HCM YM INAUGURATION 9334002 BLHE 02/12/2022 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
20 22108201/HCM TAN CANG FOUNDATION 9122332 3WRO 03/12/2022 02:00 TAN CANG HIEP PHUOC View
Showing 1 - 20 of 253.664 results
of 12.684