Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 3271.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 16/07/2024 07:26 CANG HA TIEN KG View
2 3270.2024/KGG.HT BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 16/07/2024 07:22 CANG BINH AN KGIANG View
3 0112824/QNI TÙNG LINH 02 9871438 XVDR3 16/07/2024 07:21 Cảng Dung Quất View
4 5073.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 16/07/2024 07:06 CANG BAI VONG KGIANG View
5 01156/2024/BTN SUPERDONG PHU QUY II 9881926 XVHC3 16/07/2024 06:14 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
6 3269.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 5 9855252 3WQC7 16/07/2024 06:48 CANG HA TIEN KG View
7 3268.2024/KGG.HT THRIVING 17 XVCN4 XVCN4 16/07/2024 06:45 CANG THACH THOI KG View
8 5072.2024/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 16/07/2024 06:39 CANG QUOC CHANH KG View
9 5071.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 16/07/2024 06:37 CANG HOA BINH KGIANG View
10 240301/QNM Hải Hà 558 9647966 3WJG9 16/07/2024 06:25 CANG CHU LAI View
11 3267.2024/KGG.HT SUPERDONG III 9622277 XVRH 16/07/2024 06:31 CANG HA TIEN KG View
12 02222/2024/VTU Lam Son 01 8119120 XVSA 15/07/2024 22:00 CANG NK MO BACH HO View
13 02221/2024/VTU NGOC LONG 02 9333979 3WCG7 15/07/2024 18:40 CANG NK BIEN DONG View
14 0112724/QNI NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 16/07/2024 05:52 CANG DQUAT-BEN PHAO View
15 240715004/DNG ASL QINGDAO 9959046 5LJA8 15/07/2024 16:37 CANG TIEN SA(D.NANG) View
16 01155/2024//BTN TRUNG TRAC 9886483 XVIZ3 16/07/2024 04:42 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
17 24089866/QNH YUN SHENG 9517020 V3IL3 16/07/2024 02:58 CANG CAI LAN View
18 185-2024.CM.DT/HUE GT DEMETER 9902093 7KJL 15/07/2024 21:41 CANG CHAN MAY (HUE) View
19 24089552/QNH HAI DANG 168 9663386 3WHU9 15/07/2024 23:31 CANG HON GAI View
20 01154/2024/BTN TUẤN TÚ 45 8988947 XVPT3 15/07/2024 20:47 CANG PHU QUY BTHUAN View
Showing 1 - 20 of 361.761 results
of 18.089