Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268481 1898977/HCM TRƯỜNG AN 16 966518 3WIC9 07/12/2018 10:48 CANG SOAI RAP (DT) View
268482 1898947/HPG BIENDONG TRADER 9336323 3WNH 07/12/2018 10:29 CANG HAI PHONG View
268483 1898836/HPG SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 07/12/2018 10:30 CANG HAI PHONG View
268484 1898990/HPG THÀNH ĐẠT 68 8736318 3WVZ 07/12/2018 10:29 CANG HAI PHONG View
268485 1898813/HPG RESURGENCE 9251169 C6SJ9 07/12/2018 10:03 CANG DINH VU - HP View
268486 1898973/DNI HOÀNG THANH 35 - ALCI 9324198 3WGR 07/12/2018 11:02 CANG GO DAU (P.THAI) View
268487 411.18.KS/CTO ZIRCON 9237175 T3SA2 07/12/2018 15:02 CANG CAN THO View
268488 181207002/DNG YM INTELLIGENT 9319117 BLHD 07/12/2018 10:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268489 01152/QNN MSC REUNION 9007831 A8YT4 07/12/2018 10:34 CANG QUI NHON(BDINH) View
268490 018/12/18/CVHHNT-NT LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 07/12/2018 09:38 CANG NHA TRANG(KH) View
268491 1812.040/NS/THA JI SHUN 9550785 5VEW9 07/12/2018 20:12 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268492 01151/QNN SAO MAI 125 9329617 3WHN 07/12/2018 10:35 CANG QUI NHON(BDINH) View
268493 0150818/QNI JR SPRING 9000326 3EIT9 07/12/2018 09:23 CANG D.QUAT - B.SO 1 View
268494 413.18.KS/CTO VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 07/12/2018 15:01 CANG CAN THO View
268495 412.18.KS/CTO BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 07/12/2018 15:03 CANG CAN THO View
268496 02808/2018/VTU Sao Mai 03 7601671 3WJB 06/12/2018 19:00 CANG NK MO BACH HO View
268497 03535/2018/PM.VTU TIEN THANG 9823326 TIENTHANG 06/12/2018 23:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268498 03536/2018/PM.VTU SEA BOXER 9122265 XVER3 06/12/2018 23:00 CANG QT CAI MEP View
268499 1898948/CVHHQN PHUONG DONG 568 9612234 XVWQ 07/12/2018 09:32 NM XI MANG THANGLONG View
268500 1898885/HPG DYNAMIC OCEAN 15 9430674 3WHY7 07/12/2018 09:19 CANG HAI PHONG View
Showing 268.481 - 268.500 of 317.644 results
of 15.883