Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 0221623/QNI IONIC ARTEMIS 9426441 V7YB8 08/12/2023 17:47 CANG DQUAT-BEN PHAO View
2 0221523/QNI LONG PHU 16 9236925 XVHU3 08/12/2023 16:46 CANG DQUAT-BEN PHAO View
3 23138448/HCM THỊNH LONG 36 9409596 3WPM 07/12/2023 14:16 SAI GON HIEP PHUOC View
4 23138048/HCM NEXUS 9291468 9V9317 08/12/2023 15:16 CANG SPCT (HCM) View
5 23137753/HPG ZHU CHENG XIN ZHOU 9252993 BTSJ 08/12/2023 17:08 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
6 03772/2023/VTU ROYAL 18 9591662 3WAO9 08/12/2023 21:00 KHU NEO VUNG TAU View
7 23138978/HTH KANG SHUN HUI HUANG 1019553 3E4766 08/12/2023 17:01 CANG VUNG ANG(HTINH) View
8 0221423/QNI VUNG TAU-06 9783590 XVBO7 08/12/2023 15:20 Cảng Dung Quất View
9 23138541/HTH AFRICAN LAPWING 9681883 C6GQ4 08/12/2023 17:15 CANG SON DUONG View
10 03770/2023/VTU GLORY JUSTICE 9847035 9V6129 08/12/2023 20:00 KHU NEO VUNG TAU View
11 02718/2023/PM.VTU MAERSK EMERALD 9502910 9V6464 08/12/2023 16:40 CANG QT CAI MEP View
12 02719/2023/PM.VTU HAIAN ROSE 9444962 XVKU7 08/12/2023 20:00 GEMALINK View
13 02716/2023/PM.VTU MSC IDA II 9224946 D5WM9 08/12/2023 16:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
14 02717/2023/PM.VTU ONE INNOVATION 9939137 5LKX7 08/12/2023 16:30 GEMALINK View
15 231208002/DNG WAN HAI 275 9493286 BHLF 08/12/2023 08:31 CANG TIEN SA(D.NANG) View
16 231208005/DNG ORIENTAL LUNA 9363443 3ETO3 08/12/2023 14:10 CANG DA NANG View
17 231208001/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 08/12/2023 07:44 CANG TIEN SA(D.NANG) View
18 231208004/DNG THANH LIÊM 09 9610846 XVWO 08/12/2023 14:30 CANG DA NANG View
19 23138693/HCM PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 09/12/2023 15:30 CANG NHA BE (HCM) View
20 23138027/HCM VIMC DIAMOND 9330288 3ETI4 08/12/2023 16:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
Showing 1 - 20 of 318.565 results
of 15.929