Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 TTR 2406.119/THA LONG PHÚ 10 9203394 3WKH9 15/06/2024 00:30 CANG LHD NGHI SON View
2 TTR 2406.117/THA TUẤN CƯỜNG 88 9608489 XVLJ9 15/06/2024 00:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
3 TTR 2406.118/THA TIẾN QUANG 68 9586978 3WAE9 14/06/2024 22:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
4 24072802/CVHHQN MAY 9391969 V7A2485 14/06/2024 22:53 CANG CAM PHA View
5 TTR 2406.114/THA DEVELOPMENT 8822105 3WCA 14/06/2024 19:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
6 TTR 2406.112/THA HONG HAO 9568457 3EWO3 14/06/2024 17:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
7 TTR 2406.116/THA GOLD STAR 15 9624196 3WIP9 14/06/2024 21:30 CANG LHD NGHI SON View
8 TTR 2406.115/THA DALIAN 9595228 D5BA6 14/06/2024 19:30 CANG LHD NGHI SON View
9 01335/2024/PM.VTU MARINA ONE 9360269 5BEX4 15/06/2024 05:30 TANCANG CAI MEP TVAI View
10 0091524/QNI HA THAO 27-BSL 9700598 3WHH9 14/06/2024 16:45 CANG DQUAT-BEN PHAO View
11 24075386/HCM VNL EXPLORER 9343285 XVFC7 14/06/2024 22:00 KHU TC GO DA (VT) View
12 24073193/QNH LONCOMILLA 9437385 5LPM2 14/06/2024 19:35 CANG CAI LAN View
13 24075318/HTH FORTIS AUSTRALIS 9834131 D5SU5 14/06/2024 20:55 CANG SON DUONG View
14 043/06/24/CVHHNT-BN GIA BAO 68 9647162 3WFB9 14/06/2024 17:57 CANG BA NGOI (K.HOA) View
15 150-2024.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 14/06/2024 20:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
16 24073823/HPG QUANG VINH STAR 9563988 XVCL 14/06/2024 17:35 CANG PETEC HAI PHONG View
17 01334/2024/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 15/06/2024 07:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
18 240614005/DNG SITC SHANGHAI 9712773 VROF8 14/06/2024 16:59 CANG DA NANG View
19 240246/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 14/06/2024 19:15 CANG CHU LAI View
20 01333/2024/PM.VTU ZIM NINGBO 9398400 A8SI5 14/06/2024 16:30 CANG QT CAI MEP View
Showing 1 - 20 of 355.258 results
of 17.763