Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 3239.2023/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 25/09/2023 07:15 CANG THACH THOI KG View
2 5062.2023/KGG.PQ SUPERDONG V 9693044 XVPQ9 25/09/2023 07:08 CANG BAI VONG KGIANG View
3 2569.23.RG/KGG SUPERDONG VII 9784946 3WML9 25/09/2023 07:07 CANG RACH GIA KG View
4 5063.2023/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 25/09/2023 07:04 CANG BAI VONG KGIANG View
5 23110627/QNH MANZANILLO 9450818 V7SN8 25/09/2023 06:32 CANG CAI LAN View
6 23110813/QNH SOUTHERN HOPE 9860336 3E2422 25/09/2023 06:18 CANG CAI LAN View
7 23110537/QNH QUANG VINH 89 9573995 XVWE3 25/09/2023 06:57 CANG HON GAI View
8 0172523/QNI FUXIANG 9253844 HOQP 25/09/2023 04:44 CANG QT GEMADEPT View
9 0172423/QNI NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 25/09/2023 03:15 CANG DQUAT-BEN PHAO View
10 0172323/QNI HẢI HÀ 88 8628377 3WCL9 24/09/2023 20:22 CANG DQUAT-BEN PHAO View
11 230924003/DNG VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 24/09/2023 15:58 CANG DA NANG View
12 230924002/DNG MSC IDA II 9224946 D5WM9 24/09/2023 15:32 CANG TIEN SA(D.NANG) View
13 3238.2023/KGG.HT BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 25/09/2023 05:22 CANG BINH AN KGIANG View
14 5061.2023/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 25/09/2023 05:18 CANG HOA BINH KGIANG View
15 5060.2023/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 25/09/2023 05:04 CANG QUOC CHANH KG View
16 23110735/DNI GOLDSTAR SHINE 9279707 D7WC 24/09/2023 16:06 CANG VEDAN(DONG NAI) View
17 23110809/CVHHQN KEN HOU 9293882 HOIK 24/09/2023 22:42 CANG CAM PHA View
18 23110677/CVHHQN BUFFALO 9583160 5LEJ9 24/09/2023 22:38 CANG CAM PHA View
19 02126/2023/PM.VTU VIMC PIONEER 9167514 3WPJ 25/09/2023 03:00 CANG QT CAI MEP View
20 02127/2023/PM.VTU YM WISH 9684641 VROC3 25/09/2023 02:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
Showing 1 - 20 of 306.346 results
of 15.318