Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260321 321.19.NĐ.KS/CTO OCEAN BRIGHT 9494644 XVJO 10/08/2019 21:41 CANG CAI CUI CTHO View
260322 19071106/HPG TAN CANG FOUNDATION 9122332 3WRO 10/08/2019 09:09 TAN CANG (189) View
260323 19072001/HPG VIỆT TRUNG 36 8653645 3WDX9 10/08/2019 09:06 CANG HAI PHONG View
260324 19071076/HCM VIETSUN HARMONY 9551117 XVFI7 10/08/2019 08:51 CANG BEN NGHE (HCM) View
260325 19071698/HPG BACH LONG 9023592 BACHLONG 10/08/2019 09:04 CANG BACH LONG VY View
260326 19071901/HCM DUC VIET 568-18 8665349 3WVQ 10/08/2019 08:50 CANG PHU HUU View
260327 116919/QNI THANH THÀNH ĐẠT 69 9545821 XVRC 10/08/2019 08:28 Cảng Dung Quất View
260328 0943nđ/2019/QNN NAM THÀNH 35 8667608 NT35 11/08/2019 17:20 CANG QUI NHON(BDINH) View
260329 194.CM.DT/HUE SƠN LỘC 09 9578189 XVXJ 10/08/2019 10:50 CANG CHAN MAY (HUE) View
260330 000608/2019/CL/NAN WOOYANG PRINCESS 9492866 3EPS7 10/08/2019 08:11 CANG CUA LO (NG.AN) View
260331 19071969/HCM THANG LOI 126 9323613 3WHM 10/08/2019 08:50 CANG SPCT (HCM) View
260332 000607/2019/CL/NAN TRUONG SON 18 9294642 3WVP9 10/08/2019 06:34 CANG CUA LO (NG.AN) View
260333 116819/QNI OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 10/08/2019 06:09 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260334 116719/QNI ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 10/08/2019 06:10 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260335 116619/QNI TRUNG THAO 1818-BLC 9616371 3WHI9 10/08/2019 06:09 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260336 02465/2019/PM.VTU GLORY WISDOM 9287845 9V9314 09/08/2019 15:00 BEN CANG TH THI VAI View
260337 02469/2019/PM.VTU SHT 59 9552680 3WBN 09/08/2019 20:00 CANG PTSC (VUNG TAU) View
260338 02462/2019/PM.VTU CIPTA DIAMOND 9244415 YBWE2 09/08/2019 14:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
260339 02464/2019/PM.VTU SEASPAN NEW YORK 9290115 VRBH7 09/08/2019 15:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260340 02468/2019/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 09/08/2019 23:00 KHU NEO VUNG TAU View
Showing 260.321 - 260.340 of 342.713 results
of 17.136