Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 02675/2023/PM.VTU ONE CRANE 9741401 H9NL 03/12/2023 14:05 C CAI MEP TCIT (VT) View
2 23136406/HPG SENDAI TRADER 9397107 D7HW 03/12/2023 11:13 TAN CANG HAI PHONG View
3 23135454/HPG TS HAKATA 9947665 V7A6216 03/12/2023 14:20 VIP GREEN PORT View
4 23136097/HCM TAN AN 01 9509889 XVWA 03/12/2023 14:30 CANG NHA BE (HCM) View
5 23136151/HCM SITC HAKATA 9253179 VRLN2 02/12/2023 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
6 23135455/HCM TIGER LIANYUNGANG 9543122 VRUP3 02/12/2023 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
7 23135397/HCM SITC CHANGMING 9941051 VRVD8 02/12/2023 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
8 4146.2023/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 03/12/2023 14:27 CANG THACH THOI KG View
9 03722/2023/VTU HAI DUONG 18 9583548 XVFJ7 03/12/2023 15:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
10 03721/2023/VTU PVT ELENA 9416795 3E2485 04/12/2023 00:00 KHU NEO VUNG TAU View
11 23136744/HCM NGHĨA THÀNH 18 9022611 NT18 04/12/2023 04:00 NM XI MANG HA LONG View
12 23136562/HCM KYRA 9333280 5LMW6 03/12/2023 20:00 CANG NHA BE (HCM) View
13 23134530/HCM WAN HAI 287 9871347 9V6506 03/12/2023 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
14 23135321/HCM STARSHIP PEGASUS 9656759 V7ZR3 02/12/2023 22:30 CANG CAT LAI (HCM) View
15 23135503/HCM CAPE ARAXOS 9696084 5BMM4 02/12/2023 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
16 23134522/HCM WAN HAI 291 9871385 9V6511 02/12/2023 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
17 23136120/HCM SITC YUANMING 9932866 VRUV8 03/12/2023 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
18 23134579/HCM JOSCO SHINE 9815678 VRRM7 02/12/2023 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
19 23134655/HCM SAWASDEE CAPELLA 9943798 V7A5992 02/12/2023 09:30 CANG CAT LAI (HCM) View
20 TTR 2312.018/THA PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 03/12/2023 12:17 CANG LHD NGHI SON View
Showing 1 - 20 of 317.663 results
of 15.884