Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 24077154/HCM VINAFCO 26 9138367 3WMC9 20/06/2024 12:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
2 24077036/HCM SITC SHENGDE 9940215 VRUY7 20/06/2024 09:30 CANG CAT LAI (HCM) View
3 24073869/HCM CAT LAI EXPRESS 9555230 9V5893 19/06/2024 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
4 24076263/HCM FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 18/06/2024 12:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
5 24073390/HCM STARSHIP PEGASUS 9656759 V7ZR3 20/06/2024 11:30 CANG CAT LAI (HCM) View
6 TTR 2406.160/THA CHARLENE 9125360 T2VT3 20/06/2024 15:17 CANG NGHI SON(T.HOA) View
7 TTR 2406.159/THA LUCKY ANGEL 9275488 HPLG 20/06/2024 15:15 CANG NGHI SON(T.HOA) View
8 TTR 2406.158/THA EVEREST K 9472696 V7A4389 20/06/2024 15:13 CANG NGHI SON(T.HOA) View
9 01898/2024/VTU HAI DUONG 18 9583548 XVFJ7 20/06/2024 17:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
10 01899/2024/VTU THIEN UNG 01 9447615 3WAA9 20/06/2024 20:00 CANG NK MO BACH HO View
11 240620002/DNG PHUC HUNG 9122332 XVJO4 20/06/2024 18:32 CANG TIEN SA(D.NANG) View
12 240620001/DNG EVER OMNI 9919498 5LJF4 20/06/2024 17:45 CANG TIEN SA(D.NANG) View
13 24078126/QNH YI HUI LIAN XIN 9303120 VRWD9 20/06/2024 19:34 CANG CAI LAN View
14 24076581/HCM CS VANGUARD 9357420 V7A5200 20/06/2024 16:56 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
15 24077774/HCM PHU AN 288 9594262 3WAY9 20/06/2024 15:00 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
16 24078248/HPG SUNNY LAUREL 9826562 H8BZ 20/06/2024 17:02 TAN CANG HAI PHONG View
17 24076754/HPG HẢI DƯƠNG 99 9601273 XVJY 20/06/2024 17:00 TAN CANG 128 View
18 24075422/HPG HAMEL 9870226 J8B6575 20/06/2024 18:07 CANG HAI PHONG View
19 24078152/QNH QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 20/06/2024 18:36 CANG XANGDAU CAI LAN View
20 01383/2024/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 20/06/2024 15:20 CANG PV.GAS (V.TAU) View
Showing 1 - 20 of 356.462 results
of 17.824