Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203481 1864366/HTH VINACOMIN HALONG 9581813 3WBO9 24/08/2018 17:46 CANG SON DUONG View
203482 013 ĐDHL/QBH ĐẠI TÂY DƯƠNG 25 9571806 3WLO9 24/08/2018 17:51 CANG HON LA (Q.BINH) View
203483 01512/2018/VTU VT 101 9333979 3WCG7 24/08/2018 14:00 CANG CAT LO (BRVT) View
203484 01516/2018/VTU Ossoy 9701102 D5HX6 24/08/2018 22:00 CANG VIETSOV PETRO View
203485 01513/2018/VTU EASTERN QUEST 9472749 3FUP3 25/08/2018 05:00 CANG VAN AN (V.TAU) View
203486 02342/2018/PM.VTU TONG CHENG 702 9621728 BYGG 24/08/2018 16:45 CANG QUOC TE THI VAI View
203487 02341/2018/PM.VTU NYK APOLLO 9247730 HOQM 24/08/2018 16:30 C CAI MEP TCIT (VT) View
203488 02340/2018/PM.VTU MINH NAM 07 8118217 3WBP 24/08/2018 17:00 CANG CAM PHA (VT) View
203489 1864266/HCM HIEP HUNG 95 9608518 XVZW9 24/08/2018 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
203490 000621/CL/NAN Hoàng Bảo 28 9548483 XVTO 24/08/2018 17:24 CANG CUA LO (NG.AN) View
203491 099018/QNI PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 24/08/2018 17:21 CANG DQUAT-BEN PHAO View
203492 000620/CL/NAN LOC PHAT STAR 9283552 XVJC 24/08/2018 17:24 CANG CUA LO (NG.AN) View
203493 00764/QNN LONG PHU 03 7432331 3WHT9 24/08/2018 17:20 CANG QUI NHON(BDINH) View
203494 1864030/HPG PAOLA 9437244 CQDM 24/08/2018 17:23 TAN CANG HAI PHONG View
203495 1863870/HPG WARNOW CARP 9437256 5BFN4 24/08/2018 17:22 CANG HAI AN View
203496 1864361/HCM TIÊN MINH 9823338 3WPX7 24/08/2018 18:36 CANG SPCT (HCM) View
203497 1808132/NS/THA PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 24/08/2018 16:51 CANG LHD NGHI SON View
203498 1864373/HPG HAI THANG 18 9632181 XVUD9 24/08/2018 17:23 CANG HAI PHONG View
203499 02338/2018/PM.VTU ATHOS 9438377 3FJK 24/08/2018 15:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
203500 02337/2018/PM.VTU CHANG AN VISTA 9540041 3EYX5 24/08/2018 14:45 CANG POSCO SS VINA View
Showing 203.481 - 203.500 of 239.035 results
of 11.952