Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23061141/HCM SITC MACAO 9712785 VROF9 08/06/2023 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
2 23054613/HCM MERATUS JAYAGIRI 9213117 YCVT2 09/06/2023 06:00 CANG CAT LAI (HCM) View
3 23061626/HCM GT VICTORY 9321641 3WHR7 09/06/2023 09:30 TONG KHO XANG NHA BE View
4 23061492/HCM HA DONG 9572147 3WEM 09/06/2023 09:50 CANG Z (HO CHI MINH) View
5 23057785/HCM MAERSK NORDDAL 9894674 3EZM8 09/06/2023 08:30 CANG CAT LAI (HCM) View
6 23062346/HCM PRINCE RIVER 7908718 3WZB 09/06/2023 08:45 CANG NHA BE (HCM) View
7 00482/2023/BTN MONTOK 9290218 PLLD 09/06/2023 10:08 CANG Q TE VINH TAN View
8 23062420/HPG JADE STAR 15 9600190 3WKV9 09/06/2023 10:19 CANG X DAU K99 View
9 23061740/HPG SAI GON GAS 9143130 XVOV 09/06/2023 10:19 XANG DAU DINH VU View
10 23061738/HPG LADY VALENCIA 9161077 3ERV5 09/06/2023 10:18 CANG HAI PHONG View
11 23062211/HPG FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 09/06/2023 10:05 CANG CHUA VE (HP) View
12 1324.23.RG/KGG SUPERDONG VII 9784946 3WML9 09/06/2023 10:35 CANG RACH GIA KG View
13 23062086/HPG TTP 89 9560998 3WMI9 09/06/2023 09:50 CANG HAI PHONG View
14 23061196/HPG PACIFIC BEIJING 9378931 9V8000 09/06/2023 09:59 TAN CANG HAI PHONG View
15 00481/2023/BTN HAI DUONG 67 9627796 XVVA7 09/06/2023 09:54 CANG DAU KHI BINH THUAN View
16 23061700/CVHHQN ALPHA FREEDOM 9722364 SVCF7 09/06/2023 10:23 CANG CAM PHA View
17 23060327/HCM WAN HAI 291 9871385 9V6511 09/06/2023 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
18 23061173/HCM SITC YUANMING 9932866 VRUV8 09/06/2023 09:40 CANG CAT LAI (HCM) View
19 23061225/HCM TIGER LIANYUNGANG 9543122 VRUP3 09/06/2023 09:00 CANG CAT LAI (HCM) View
20 23059033/HCM HE JIN 9138252 BOYA3 09/06/2023 14:30 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 1 - 20 of 284.953 results
of 14.248