Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 00627/2024/BTN TRUNG TRAC 9886483 XVIZ3 22/05/2024 05:14 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
2 43.ĐT/QBH VIET THUAN 235 9527362 3WIR9 22/05/2024 05:35 CANG HON LA (Q.BINH) View
3 44.ĐT/QBH GIROLANDO EXPRESS 9640750 CQ2022 22/05/2024 05:36 CANG HON LA (Q.BINH) View
4 3613.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 22/05/2024 05:26 CANG HOA BINH KGIANG View
5 3612.2024/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 22/05/2024 05:25 CANG QUOC CHANH KG View
6 0075824/QNI LUCKY DRAGON 9565297 3WGZ 22/05/2024 05:17 CANG DQUAT-BEN PHAO View
7 0075724/QNI HẢI NAM 68 9572850 3WES 22/05/2024 05:14 CANG DQUAT-BEN PHAO View
8 01135/2024/PM.VTU BIENDONG MARINER 9279214 3WKL 22/05/2024 07:30 GEMALINK View
9 2374.2024/KGG.HT BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 22/05/2024 04:36 CANG BINH AN KGIANG View
10 TTR 2405.185/THA TRƯỜNG AN 26 8669539 XVLD 21/05/2024 16:40 CANG NGHI SON(T.HOA) View
11 TTR 2405.184/THA RIZHAO EXPRESS 9238595 HOCC 21/05/2024 15:02 CANG NGHI SON(T.HOA) View
12 TTR 2405.183/THA GOLD STAR 15 9624196 3WIP9 21/05/2024 15:01 CANG LHD NGHI SON View
13 TTR 2405.182/THA THINH AN 888 9551002 3WIQ9 21/05/2024 14:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
14 01517/2024/VTU TAN BINH 256 9282778 3EZG3 21/05/2024 00:30 KHU NEO VUNG TAU View
15 00626/2024/BTN HẢI NAM 39 9276755 XVAO9 21/05/2024 22:42 CANG BOT VINHTAN 1 View
16 34.24.NĐ.KS/ĐDHG/CTO VIET THUAN 11-02 9965930 XVKO7 21/05/2024 16:33 CANG CAN THO View
17 01516/2024/VTU TTP 59 9608570 3E5860 21/05/2024 22:00 KHU NEO VUNG TAU View
18 01515/2024/VTU Lam Son 01 8119120 XVSA 21/05/2024 19:00 CANG NK MO BACH HO View
19 24063131/HPG XIN YUAN 237 8591330 3E2735 21/05/2024 22:25 CT CANG VIMC DINH VU View
20 0075624/QNI GUO SHUN 21 8674883 V3QS5 21/05/2024 22:13 CANG HOA PHAT DQUAT View
Showing 1 - 20 of 350.097 results
of 17.505