Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 0172523/QNI FUXIANG 9253844 HOQP 25/09/2023 04:44 CANG QT GEMADEPT View
2 0172423/QNI NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 25/09/2023 03:15 CANG DQUAT-BEN PHAO View
3 0172323/QNI HẢI HÀ 88 8628377 3WCL9 24/09/2023 20:22 CANG DQUAT-BEN PHAO View
4 230924003/DNG VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 24/09/2023 15:58 CANG DA NANG View
5 230924002/DNG MSC IDA II 9224946 D5WM9 24/09/2023 15:32 CANG TIEN SA(D.NANG) View
6 3238.2023/KGG.HT BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 25/09/2023 05:22 CANG BINH AN KGIANG View
7 5061.2023/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 25/09/2023 05:18 CANG HOA BINH KGIANG View
8 5060.2023/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 25/09/2023 05:04 CANG QUOC CHANH KG View
9 23110735/DNI GOLDSTAR SHINE 9279707 D7WC 24/09/2023 16:06 CANG VEDAN(DONG NAI) View
10 23110809/CVHHQN KEN HOU 9293882 HOIK 24/09/2023 22:42 CANG CAM PHA View
11 23110677/CVHHQN BUFFALO 9583160 5LEJ9 24/09/2023 22:38 CANG CAM PHA View
12 02126/2023/PM.VTU VIMC PIONEER 9167514 3WPJ 25/09/2023 03:00 CANG QT CAI MEP View
13 02127/2023/PM.VTU YM WISH 9684641 VROC3 25/09/2023 02:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
14 02125/2023/PM.VTU VIỆT GAS 9046875 3WDV 25/09/2023 03:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
15 02124/2023/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 25/09/2023 02:00 KHU NEO VUNG TAU View
16 02123/2023/PM.VTU OOCL BERLIN 9622605 VRLN5 24/09/2023 18:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
17 044/02/23/CVHHNT-BN VENUS GAS 9136759 3EUH4 24/09/2023 16:08 CANG CAM RANH(K.HOA) View
18 0898nđ/2023/QNN HÙNG MẠNH 36 9622265 XVXO 24/09/2023 21:32 CANG QUI NHON(BDINH) View
19 02910/2023/VTU HAI DUONG 12 9369631 XVHV7 24/09/2023 20:30 CANG DK NG.KHOI (VT) View
20 02909/2023/VTU HAI DUONG 39 9752541 XVGK7 24/09/2023 20:30 CANG DK NG.KHOI (VT) View
Showing 1 - 20 of 306.339 results
of 15.317