THÔNG BÁO NÂNG CẤP VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG

(từ 20h ngày 01/12/2023 đến 6h 00 ngày 02/12/2023)

Trong thời gian thực hiện nâng cấp trên, các thao tác xử lý của người dùng (cán bộ, đơn vị kinh doanh vận tải) có thể bị gián đoạn.

Trân trọng cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý đơn vị!