Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
149981 1771872/HCM PETROLIMEX 09 9359624 3WPG 24/11/2017 17:11 TONG KHO XANG NHA BE View
149982 1771353/HCM PETROLIMEX 14 3WXE 24/11/2017 17:07 TONG KHO XANG NHA BE View
149983 1770715/HPG TAN CANG PIONEER 3WLM9 24/11/2017 15:45 CANG HAI PHONG View
149984 1772055/QNH BMC CATHERINE 9205639 H3GE 24/11/2017 16:14 CANG HON GAI View
149985 1772017/HPG SENCO 01 XVRD 24/11/2017 15:28 NAM NINH View
149986 00485/2017/VTU GAS NIRVANA 9140607 3EGH8 24/11/2017 16:40 KHU NEO VUNG TAU View
149987 1772038/HPG Công Minh 18 3WCY9 24/11/2017 15:09 CANG HAI PHONG View
149988 1771076/HPG ASIATIC ECLIPSE 9322889 V7LU5 24/11/2017 15:09 GREEN PORT (HP) View
149989 1772081/HCM CSG 98 3WES9 24/11/2017 17:08 CANG KHANH HOI (HCM) View
149990 1771539/DNI EAGLE ASIA 01 9519509 9VIJ8 24/11/2017 14:48 CANG GO DAU (P.THAI) View
149991 00484/2017/VTU OCEAN INNOVATION 9659892 VRMA9 24/11/2017 14:58 CANG PHU MY (V.TAU) View
149992 00986/2017/PM.VTU VIET GAS 3WDV 24/11/2017 16:19 CANG PV.GAS (V.TAU) View
149993 1771879/HCM CONTSHIP BOX 9385453 5BAL4 24/11/2017 17:11 CANG CAT LAI (HCM) View
149994 1771725/QNH GREEN HARVEST 9128570 9V2151 24/11/2017 14:07 CANG CAI LAN View
149995 00483/2017/VTU JUMBO JUBILEE 9371581 PBSA 24/11/2017 14:56 KHU NEO VUNG TAU View
149996 023117/QNI PRIME SERENE 9205512 3WLE9 24/11/2017 13:54 CANG DQUAT-BEN PHAO View
149997 00981/2017/PM.VTU HÀ NGỌC 09 XVQT9 24/11/2017 11:30 CANG POSCO SS VINA View
149998 1771063/HCM SAWASDEE LAEMCHABANG 9046253 DSRJ6 24/11/2017 11:26 CANG CAT LAI (HCM) View
149999 00985/2017/PM.VTU VMU SHIRAI 3WQT9 24/11/2017 09:36 CANG PV.GAS (V.TAU) View
150000 000482/2017/VTU BOTTIGLIERI FLAVIO BORRIELLO 9426099 ICRZ 24/11/2017 11:28 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
Showing 149.981 - 150.000 of 158.846 results
of 7.943