Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 TTR 2101.218/THA EMINENCE 9152492 3FIL7 26/01/2021 16:13 CANG NGHI SON(T.HOA) View
2 TTR 2101.229/THA HOA PHƯỢNG 01 8668406 XVRK 26/01/2021 17:48 CANG NGHI SON(T.HOA) View
3 21007983/DNI TIGER KNIGHT 9279692 VRMV2 26/01/2021 16:04 CTY VOPAK VN View
4 21008602/DNI VIET GAS 9046875 3WDV 26/01/2021 15:48 DN TM DV SV HONG MOC View
5 00354/2021/PM.VTU APOLLO PACIFIC 8814225 3WMN 26/01/2021 19:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
6 00352/2021/PM.VTU SHT 56 9552707 3WCK 26/01/2021 16:30 CANG POSCO (VT) View
7 00351/2021/PM.VTU PHU AN 368 9571739 3WQW 26/01/2021 18:30 CANG QUOC TE THI VAI View
8 00353/2021/PM.VTU THẮNG LỢI 09 ALCI 8666712 3WYF 26/01/2021 18:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
9 00350/2021/PM.VTU HO TAY 6 9367889 XVYZ 26/01/2021 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
10 00344/2021/PM.VTU ROYAL 09 9560807 3WDZ9 26/01/2021 14:00 KHU NEO VUNG TAU View
11 21008709/CVHHQN SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 26/01/2021 10:01 CANG HON GAI View
12 00349/2021/PM.VTU GUO SHUN 13 9496886 V3VF 26/01/2021 16:00 CANG THEP MIEN NAM View
13 014721/QNI VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 26/01/2021 13:52 CANG DQUAT-BEN PHAO View
14 014921/QNI ĐẠI PHÚC 18 XVZR9 XVZR9 26/01/2021 17:14 Cảng Dung Quất View
15 014821/QNI BLUE EMPEROR 1 9480095 3ECZ4 26/01/2021 16:12 CANG HOA PHAT DQUAT View
16 015 ĐDHL/QBH GANADO EXPRESS 9621209 S6PK 26/01/2021 17:40 CANG HON LA (Q.BINH) View
17 21008690/HPG TAN CANG FOUNDATION 9122332 3WRO 26/01/2021 17:11 TAN CANG 128 View
18 21008471/HPG SITC LIANYUNGANG 9639634 VRKS6 26/01/2021 16:38 TAN CANG (189) View
19 21008458/HPG UNI-PRUDENT 9202194 3FZF9 26/01/2021 16:33 VIP GREEN PORT View
20 21008545/HPG BRIGHT LAEM CHABANG 9412866 3EMY8 26/01/2021 15:09 PTSC DINH VU View
Showing 1 - 20 of 158.841 results
of 7.943