Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 190157/QNM SITC INCHON 9528856 VRIJ5 24/04/2019 18:07 CANG CHU LAI View
2 01252/2019/PM.VTU MAERSK ELBA 9458078 9V5762 24/04/2019 15:00 CANG QT CAI MEP View
3 19035928/CVHHQN GOLDEN STAR 9146900 3WMW 24/04/2019 17:51 CANG CAM PHA View
4 19036893/HPG HAIAN TIME 9245158 XVLV9 24/04/2019 17:30 CANG HAI AN View
5 19036961/HPG GAS EMPEROR 9109316 3EDH4 24/04/2019 17:30 XANG DAU DINH VU View
6 19036989/HPG VINASHIP PEARL 9114488 3WLV 24/04/2019 17:30 CANG HAI PHONG View
7 01254/2019/PM.VTU NGỌC LINH 19-BLC 8666848 XVHO 24/04/2019 15:00 CANG BA RIA VUNG TAU View
8 19037198/HPG CHEN YANG 8649905 9LY2475 24/04/2019 17:29 CANG CHUA VE (HP) View
9 19035569/HCM CAPE FLINT 9347724 V7KI8 24/04/2019 16:57 CANG CAT LAI (HCM) View
10 19037164/HCM MACALLAN 11 + CORTON 9803077 9WRZ3 24/04/2019 16:57 CANG HIEP PHUOC(HCM) View
11 19036812/HCM DENSA SEA LION 9649079 9HA3148 24/04/2019 16:57 CANG KHANH HOI (HCM) View
12 19036634/HCM GREEN PACIFIC 9441752 3WYN7 24/04/2019 16:57 CANG CONT SPITC View
13 00157/2019/BTN THIEN LONG 01 9302358 3WPS7 24/04/2019 16:46 CANG DAU KHI BINH THUAN View
14 1904.165/NS/THA PINE EXPRESS 8908765 V7WQ8 24/04/2019 17:11 CANG NGHI SON(T.HOA) View
15 19035344/HCM MOL SEABREEZE 9472579 3FHF2 24/04/2019 16:57 CANG CAT LAI (HCM) View
16 19037271/HCM RICH OCEAN 7 9123843 3FDK5 24/04/2019 16:56 CANG BEN NGHE (HCM) View
17 111/2019/GPRC/AGG HOANG GIA 56 9601144 XVXH 24/04/2019 16:31 CANG AN GIANG View
18 0453CC/2019/QNN AISOPOS II 9640994 D5JX8 24/04/2019 16:36 CANG QUI NHON(BDINH) View
19 19037344/HPG TRUNG HUY 588 9596636 3WBM9 24/04/2019 16:30 CANG HAI PHONG View
20 19037186/HTH VIET THUAN 235-03 9113886 3WOZ 24/04/2019 16:24 CANG VUNG ANG(HTINH) View
Showing 1 - 20 of 67.609 results
of 3.381