Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 1888844/HPG GIA THANH 36 9354595 3WJI 14/11/2018 08:25 CANG HAI PHONG View
2 0139418/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 14/11/2018 07:29 CANG DQUAT-BEN PHAO View
3 1891403/DNI TIGER RELIANCE 9800776 VRRV3 14/11/2018 06:41 CTY VOPAK VN View
4 1891389/CVHHQN MINH TRƯỜNG 18 9586992 XVZT 13/11/2018 23:50 CANG CAM PHA View
5 0139318/QNI VIET GAS 9046875 3WDV 13/11/2018 21:31 Cảng Dung Quất View
6 040/11/18/CVHHNT-VP LONG PHU 03 7432331 3WHT9 13/11/2018 21:18 CANG VAN PHONG View
7 1891027/CVHHQN JAHAN 9118446 S2AU 13/11/2018 20:12 CANG CAM PHA View
8 1890645/HTH VTB 168 9269312 3WTJ7 13/11/2018 19:48 CANG SON DUONG View
9 1891279/HTH OCEAN BRIGHT 9494644 XVJO 13/11/2018 19:48 CANG SON DUONG View
10 1890134/HTH CONCORD EXPRESS 9213210 3FWR9 13/11/2018 19:47 CANG SON DUONG View
11 1891301/HTH DING HENG 10 9509839 BFAT8 13/11/2018 19:48 CANG SON DUONG View
12 02487/2018/VTU Sao Mai 03 7601671 3WJB 13/11/2018 11:00 CANG NK MO BACH HO View
13 03276/2018/PM.VTU STAR 01 9654452 3WFF9 13/11/2018 15:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
14 02489/2018/VTU Sao Mai 03 7601671 3WJB 13/11/2018 18:00 CANG VIETSOV PETRO View
15 03278/2018/PM.VTU GIANG HAI 11 9557355 3WEN9 13/11/2018 16:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
16 03280/2018/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 13/11/2018 17:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
17 03279/2018/PM.VTU CAT TUONG 28 9808716 XVFE9 13/11/2018 17:00 CANG PTSC (VUNG TAU) View
18 03281/2018/PM.VTU XIN FENG HAI 8648042 3FYN5 13/11/2018 15:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
19 1811.091/NS/THA DEVELOPMENT 8822105 3WCA 13/11/2018 22:51 CANG NGHI SON(T.HOA) View
20 1811.085/NS/THA SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 13/11/2018 22:50 CANG LHD NGHI SON View
Showing 1 - 20 of 46.077 results
of 2.304