Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 23134928/HCM PHUC KHANH 9318905 3WNE9 02/12/2023 00:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
42 23134881/HCM TM-HAI HA PETRO 9352262 3WQY 02/12/2023 16:30 CANG NHA BE (HCM) View
43 23136599/HCM CAI HONG DAO 7 9626340 BKWW5 02/12/2023 18:30 TONG KHO XANG NHA BE View
44 23136301/HCM PVT NEPTUNE 9404900 XVGQ7 02/12/2023 11:00 CANG NHA BE (HCM) View
45 230488/QNM ZHONG GU DONG HAI 9842322 BOAM7 03/12/2023 07:58 CANG CHU LAI View
46 0195/ĐDNĐ/TBH THINH AN 58 9660736 3WJA9 03/12/2023 07:24 CANG HAI THINH (ND) View
47 720.23.TTĐ.KS/CTO SUPERDONG CON DAO I 9840386 3WAA 03/12/2023 07:31 CANG CAN THO View
48 TTR 2312.007/THA THEMISTOCLES 9682837 9V2051 02/12/2023 07:51 CANG NGHI SON(T.HOA) View
49 4138.2023/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 03/12/2023 07:26 CANG THACH THOI KG View
50 4137.2023/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 03/12/2023 07:23 CANG HA TIEN KG View
51 3198.23.RG/KGG SUPERDONG VIII 9784996 3WNM9 03/12/2023 07:17 CANG RACH GIA KG View
52 296-2023.CM.DT/HUE ZHONG WANG KE DA 9982263 3E2793 03/12/2023 06:56 CANG CHAN MAY (HUE) View
53 4136.2023/KGG.HT BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 03/12/2023 07:08 CANG BINH AN KGIANG View
54 231202005/DNG EVER COMPOSE 9913810 3E2416 02/12/2023 14:03 CANG DA NANG View
55 3197.23.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 03/12/2023 06:53 CANG RACH GIA KG View
56 0216923/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 03/12/2023 05:53 CANG DQUAT-BEN PHAO View
57 0216823/QNI LONG PHU 20 9326225 XVGX7 03/12/2023 05:48 CANG DQUAT-BEN PHAO View
58 0216723/QNI LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 03/12/2023 05:43 CANG DQUAT-BEN PHAO View
59 03716/2023/VTU EVEREST 3 9494292 3WTM7 03/12/2023 02:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
60 TTR 2311.1981/THA PHUC HOANG 25 9547908 XVXT 02/12/2023 23:09 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 41 - 60 of 317.645 results
of 15.883