Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284941 1855940/HPG VP ASPHALT 2 9616395 3WIT9 31/07/2018 10:16 CANG VAT CACH (HP) View
284942 1855757/HPG UNI-PREMIER 9202223 H3YG 31/07/2018 10:13 VIP GREEN PORT View
284943 1855891/HPG GAS NIRVANA 9140607 3EGH8 31/07/2018 10:15 XANG DAU DINH VU View
284944 1856040/HPG SAO THUY 09 8665363 3WTH 31/07/2018 10:16 CANG HAI PHONG View
284945 18070048NS/THA PHUONG NAM 69 9562386 3WGD 31/07/2018 09:15 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284946 01262/2018/VTU CON DAO 10 9024425 condao10 31/07/2018 07:00 CANG CAT LO (BRVT) View
284947 01248/2018/VTU PV OIL VENUS 9168257 XVIE 31/07/2018 07:00 KHU NEO VUNG TAU View
284948 01263/2018/VTU MEKONGTRANS 01 9507506 XVKK 31/07/2018 12:00 KHU NEO VUNG TAU View
284949 01264/2018/VTU STS PIONEER 9162069 3WHP9 31/07/2018 10:00 CANG XD CU LAO TAO View
284950 1856028/HCM GIA BẢO 36 9608635 3WCH9 31/07/2018 11:32 CANG Z (HO CHI MINH) View
284951 1855586/HPG HOANG HAI 88 ALCI 9400710 3WYH 31/07/2018 09:10 CANG HAI PHONG View
284952 00037/2018/QTI THANH THANH DAT 54 9508445 XVPJ 31/07/2018 08:54 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
284953 18070047NS/THA VINACOMIN 06 9769740 3WMA9 31/07/2018 08:51 CANG THANH HOA View
284954 180731002/DNG HẢI MINH 26 XVYH XVYH 31/07/2018 08:48 CANG DA NANG View
284955 1854312/HPG E.R. SWEDEN 9231262 A8JX8 31/07/2018 08:40 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
284956 00682/QNN SAO MAI 136 9023938 SAOMAI136 31/07/2018 09:20 CANG QUI NHON(BDINH) View
284957 1855969/HCM TRUNG THẢO 36-BLC 9700598 3WHH9 31/07/2018 08:46 CANG NHA BE (HCM) View
284958 1855817/HPG EVERRICH 2 9294795 H8KO 31/07/2018 08:29 XANG DAU DINH VU View
284959 180731001/DNG NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 31/07/2018 08:49 PHAO MY KHE View
284960 01238/2018/VTU CREST ARGUS 5 9726877 9V3129 29/07/2018 16:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
Showing 284.941 - 284.960 of 317.421 results
of 15.872