Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 1898408/HTH MARY 09 8665959 3WVV 05/12/2018 17:07 CANG VUNG ANG(HTINH) View
268462 1898460/CVHHQN DUY PHÁT 68 9610949 DP68 05/12/2018 17:03 CANG CAM PHA View
268463 00250/2018/BTN NEW ASPIRATION 9599781 3FFN3 05/12/2018 17:03 CANG NDIEN VINH TAN 4 View
268464 1812.027/NS/THA THÁI THỤY 169 8666202 XVKZ 05/12/2018 21:26 CANG THANH HOA View
268465 1896591/QNH MARIA THEO 1 9384863 3EIO2 06/12/2018 07:02 CANG HON GAI View
268466 1896571/HPG BRIDGE 9158587 3FGT8 06/12/2018 08:06 TAN CANG HAI PHONG View
268467 02789/2018/VTU EVAY 9571002 D5FO9 05/12/2018 10:00 CANG NK MO BACH HO View
268468 03515/2018/PM.VTU MAERSK EDIRNE 9502867 3FPE3 05/12/2018 12:30 CANG QT CAI MEP View
268469 03517/2018/PM.VTU RHL CONSTANTIA 9495765 D5KV6 05/12/2018 14:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
268470 03518/2018/PM.VTU LPG CAPRICORN 9290270 VRMY9 05/12/2018 14:20 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268471 181610/CVHHQNa NASHICO 02 8656506 XVTN 05/12/2018 16:42 CANG CHU LAI View
268472 03516/2018/PM.VTU EXPRESS BERLIN 9484924 SVBY4 05/12/2018 17:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268473 02790/2018/VTU BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 06/12/2018 08:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268474 1896501/HCM CSCL SANTIAGO 9386017 VREP3 06/12/2018 08:29 CANG CAT LAI (HCM) View
268475 1896753/HCM NIPPON MARU 8817631 JNNU 05/12/2018 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
268476 1898023/HCM VINACOMIN HANOI 9581772 XVFA 05/12/2018 16:54 CANG T.THUAN DONG View
268477 1897493/HPG TRIUMPH 9342798 C6WN2 05/12/2018 16:39 TAN CANG HAI PHONG View
268478 1897960/HCM FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 05/12/2018 16:51 CANG TAN THUAN (HCM) View
268479 1897696/HCM VINACOMIN HALONG 9581813 3WBO9 05/12/2018 16:54 CANG TAN THUAN (HCM) View
268480 1898089/HCM ATLANTIC OCEAN 9131008 3WJZ9 05/12/2018 16:52 CANG BEN NGHE (HCM) View
Showing 268.461 - 268.480 of 317.421 results
of 15.872