Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
261421 19114340/HCM NGỌC LINH 19-BLC 8666848 XVHO 21/12/2019 11:00 CANG KHANH HOI (HCM) View
261422 19112478/HCM PADIAN 4 9278985 3FKE8 21/12/2019 08:00 CANG CAT LAI (HCM) View
261423 19114332/HCM BICH THANH 28 9658226 3WYK9 22/12/2019 05:00 CANG Z (HO CHI MINH) View
261424 TTR1912.130/THA FORTUNE LORD 9163477 3EPF6 21/12/2019 15:38 CANG NGHI SON(T.HOA) View
261425 TTR1912.128/THA PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 21/12/2019 15:37 CANG LHD NGHI SON View
261426 168 ĐDHL/QBH NAM PHUONG 18 9551002 3WIQ9 21/12/2019 10:40 CANG HON LA (Q.BINH) View
261427 TTR1912.129/THA NHÀ BÈ 10 9355381 XVEC7 21/12/2019 15:38 CANG LHD NGHI SON View
261428 19114287/HPG HẢI HÀ 618 9871438 XVDR3 21/12/2019 10:39 CANG HAI PHONG View
261429 19113565/HPG XIUMEI SHANGHAI 9138264 DSRJ5 21/12/2019 10:38 TAN CANG HAI PHONG View
261430 306/2019/GPRC/AGG J BELA DUH-332 DUH3320 21/12/2019 10:18 CANG MY THOI (AG) View
261431 04840/2019/VTU SAPPHIRE PRINCESS 9228186 2HFZ6 20/12/2019 19:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
261432 060/12/19/CVHHNT-VP WEICHI 9262481 VRFD5 21/12/2019 12:43 CANG VAN PHONG View
261433 19114011/DNI NAM CƯỜNG 8888 9581734 3WCF9 22/12/2019 07:40 CANG DONG NAI View
261434 19113552/HPG SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 21/12/2019 09:49 CANG HAI PHONG View
261435 19114354/HPG LONG HẢI 09 8665727 LONGHAI09 21/12/2019 09:51 CANG HAI PHONG View
261436 000092/ĐT/NAN LAMHONG99 9619634 XVEB 21/12/2019 09:38 CANG BEN THUY NA View
261437 0190719/QNI VMU SHIRAI 8910330 3WQT9 21/12/2019 09:35 CANG DQUAT-BEN PHAO View
261438 1424-XC/2019/QNN YA LONG WAN 9360398 VRCK5 22/12/2019 07:57 CANG QUI NHON(BDINH) View
261439 04131/2019/PM.VTU MSC JAPAN 9110975 3ECR5 21/12/2019 08:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
261440 04130/2019/PM.VTU CALLAO BRIDGE 9451496 3FGY3 21/12/2019 08:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
Showing 261.421 - 261.440 of 361.744 results
of 18.088