Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
261401 00603/2018/VTU TAN CANG 88 3WON7 05/05/2018 10:40 KHU NEO VUNG TAU View
261402 1830105/HCM MOUNT NICHOLSON 9760639 VRRF4 05/05/2018 10:42 CANG CAT LAI (HCM) View
261403 1830159/HCM PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 05/05/2018 10:42 CANG CONT SPITC View
261404 1829669/HCM MOROTAI 9132399 PNJU 05/05/2018 10:41 CANG CAT LAI (HCM) View
261405 137.18.ks/CTO DƯƠNG ĐÔNG PETRO 01 3WUV9 05/05/2018 10:27 CANG CAN THO View
261406 1830252/DNI THANH LIÊM 09 XVWO 05/05/2018 14:10 CANG DONG NAI View
261407 1829073/QNH THÀNH PHÁT 03 3WRE 05/05/2018 16:03 CANG HON GAI View
261408 1829215/HPG HEUNG-A YOUNG 9695298 V7GJ4 05/05/2018 09:12 TAN CANG HAI PHONG View
261409 1829854/HCM AULAC DIAMOND 9389722 3WJH9 05/05/2018 10:42 KHO VK102 QUAN KHU 7 View
261410 1829749/HPG WARNOW CARP 9437256 5BFN4 05/05/2018 09:12 CANG HAI AN View
261411 1829941/HCM DERYOUNG SUCCESS 9628867 VRJK9 05/05/2018 22:10 CANG BEN NGHE (HCM) View
261412 1830245/HPG THANG LOI 27 ALCI XVUY 05/05/2018 09:13 SONG DA 12.4 View
261413 1830228/CVHHQN MARITIME 19 3WKY9 05/05/2018 08:55 CANG CAM PHA View
261414 1830221/HPG ANNIE GAS 09 9156797 3WMK9 05/05/2018 08:52 XANG DAU DINH VU View
261415 1829435/HPG FRISIA ALSTER 9434797 A8ME8 05/05/2018 08:45 NAM HAI View
261416 1830230/HPG HOÀNG HUY 18 HOANGHUY 05/05/2018 08:45 CANG HAI PHONG View
261417 1829780/HCM NEW HAMPSHIRE TRADER 9571296 9HA4049 05/05/2018 10:42 CANG CAT LAI (HCM) View
261418 1830236/TBH HẢI HÀ 668 3WEC9 05/05/2018 08:16 CANG DIEM DIEN View
261419 052818/QNI SOUTHERN GROWTH 3WKQ9 05/05/2018 07:57 CANG DQUAT-BEN PHAO View
261420 1830143/QNH MACHERAS 9698850 5BEA4 05/05/2018 16:04 CANG CAI LAN View
Showing 261.401 - 261.420 of 284.971 results
of 14.249