Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260361 19087650/HCM SINOTRANS KEELUNG 9792632 VRQA6 04/10/2019 01:00 TAN CANG HIEP PHUOC View
260362 19089219/HPG PRECIOUS 9 7811513 JVAP7 03/10/2019 17:15 CANG TRANSVINA (HP) View
260363 19088377/HCM KMTC SINGAPORE 9217412 DSOA9 04/10/2019 03:30 CANG CAT LAI (HCM) View
260364 19088830/HCM BRAVE 9567831 3WGP9 04/10/2019 03:20 CANG SPCT (HCM) View
260365 19088314/HCM THANA BHUM 9300142 9VBE3 04/10/2019 07:00 CANG VICT View
260366 19089224/HCM LIBERTY C 9597977 D5TX9 04/10/2019 07:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
260367 19088592/HPG BAOHANG 9151412 3FTD7 03/10/2019 16:25 DINH VU NAM HAI View
260368 19089351/HPG HF LUCKY 9356804 HPMT 03/10/2019 16:25 CANG DINH VU - HP View
260369 19089417/HPG TRUNG HUY 588 9596636 3WBM9 03/10/2019 16:11 CANG VAT CACH (HP) View
260370 191003004/DNG ORIENTAL BREEZE 9797709 3FBH8 03/10/2019 16:20 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260371 19089115/HPG NAM THÀNH 35 8667608 NT35 03/10/2019 16:10 CANG HAI PHONG View
260372 03716/2019/VTU VUNG TAU 05 9783588 XVCR7 03/10/2019 05:00 CANG NK MO BACH HO View
260373 19089436/DNI THỊNH LONG 26 9796078 3WSF9 03/10/2019 16:09 CANG DONG NAI View
260374 19089429/QNH PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 03/10/2019 16:12 CANG HON GAI View
260375 03713/2019/VTU CHANG XIONG 9553361 BUWI 03/10/2019 18:00 CANG DONG XUYEN View
260376 19089191/DNI SUN APOLLON 9700445 3FYE 04/10/2019 17:01 CTY VOPAK VN View
260377 1910.020/NS/THA BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 03/10/2019 21:45 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260378 19089220/DNI STC HARMONY 9346196 3WMP 03/10/2019 15:15 CANG GO DAU (P.THAI) View
260379 19089006/DNI YOU SHEN 3 9596466 BIAF3 03/10/2019 15:16 CANG GO DAU (P.THAI) View
260380 19088660/DNI BP JACKY 9039743 ELSU9 03/10/2019 15:16 CANG GO DAU (P.THAI) View
Showing 260.361 - 260.380 of 350.094 results
of 17.505