Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260341 00414/QNN NHÀ BÈ 06 3WMT9 16/05/2018 09:42 CANG QUI NHON(BDINH) View
260342 1832963/HCM LONGHUNG 3 9452816 3WFJ7 16/05/2018 08:13 CANG NHA BE (HCM) View
260343 057518/QNI PV OIL DELTA XVFC 15/05/2018 21:30 Cảng Dung Quất View
260344 057418/QNI HÙNG MẠNH 09 XVAU 15/05/2018 21:29 Cảng Dung Quất View
260345 00748/2018/VTU ĐỨC NAM 01 XVLI 15/05/2018 20:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260346 00747/2018/VTU TIEN THANH 26 9627071 3WDU9 15/05/2018 18:47 CANG PHU MY (V.TAU) View
260347 1833022/HPG DAI DUONG 01 3WQG 16/05/2018 08:03 CANG HAI PHONG View
260348 00746/2018/VTU CMA CGM MEDEA 9299800 FMFR 15/05/2018 18:46 CANG QT CAI MEP View
260349 1833082/CVHHQN VIET THUAN 235-03 3WOZ 15/05/2018 18:03 CANG CAM PHA View
260350 1833025/CVHHQN NAM KHANH 88 XVWS 15/05/2018 17:46 CANG CAM PHA View
260351 1832968/CVHHQN PETROLIMEX 14 3WXE 16/05/2018 08:59 CANG HON GAI View
260352 1833079/CVHHQN VTB 168 3WTJ7 15/05/2018 17:46 CANG CAM PHA View
260353 180515002/DNG ĐỨC LỘC 16 DUCLOC16 15/05/2018 18:53 CANG DA NANG View
260354 1831694/HCM SITC GUANGDONG 9700952 VRNQ6 15/05/2018 17:33 CANG CAT LAI (HCM) View
260355 00745/2018/VTU CON DAO 09 CONDAO09 15/05/2018 17:13 CANG CAT LO (BRVT) View
260356 1833048/QNH TRƯỜNG XUÂN 18 3WVI 16/05/2018 09:00 CANG HON GAI View
260357 1829531/HCM WAN HAI 282 9182021 9VJM6 15/05/2018 17:21 CANG CAT LAI (HCM) View
260358 00744/2018/VTU Hoàng Phúc 27 HP27 15/05/2018 17:14 CANG CAT LO (BRVT) View
260359 1833018/HPG VICTORIA 19 3WJU9 15/05/2018 17:16 CANG HAI PHONG View
260360 01254/2018 IVY UNICORN 9514080 V7YJ9 15/05/2018 17:09 CANG SCC-VN THI VAI View
Showing 260.341 - 260.360 of 284.953 results
of 14.248