Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260321 1888844/HPG GIA THANH 36 9354595 3WJI 14/11/2018 08:25 CANG HAI PHONG View
260322 0139418/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 14/11/2018 07:29 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260323 1891403/DNI TIGER RELIANCE 9800776 VRRV3 14/11/2018 06:41 CTY VOPAK VN View
260324 1891389/CVHHQN MINH TRƯỜNG 18 9586992 XVZT 13/11/2018 23:50 CANG CAM PHA View
260325 0139318/QNI VIET GAS 9046875 3WDV 13/11/2018 21:31 Cảng Dung Quất View
260326 1891246/CVHHQN NAM PHUONG 18 9551002 3WIQ9 14/11/2018 21:47 CANG HON GAI View
260327 040/11/18/CVHHNT-VP LONG PHU 03 7432331 3WHT9 13/11/2018 21:18 CANG VAN PHONG View
260328 181114001/DNG IWASHIRO 9106780 3FWR4 14/11/2018 06:16 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260329 181113009/DNG VINALINES DIAMOND 9330288 3ETI4 14/11/2018 06:18 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260330 1890639/CVHHQN ROYAL 27 9600061 XVDY9 14/11/2018 21:48 CANG HON GAI View
260331 1891027/CVHHQN JAHAN 9118446 S2AU 13/11/2018 20:12 CANG CAM PHA View
260332 1890645/HTH VTB 168 9269312 3WTJ7 13/11/2018 19:48 CANG SON DUONG View
260333 1891279/HTH OCEAN BRIGHT 9494644 XVJO 13/11/2018 19:48 CANG SON DUONG View
260334 1890134/HTH CONCORD EXPRESS 9213210 3FWR9 13/11/2018 19:47 CANG SON DUONG View
260335 1891301/HTH DING HENG 10 9509839 BFAT8 13/11/2018 19:48 CANG SON DUONG View
260336 02487/2018/VTU Sao Mai 03 7601671 3WJB 13/11/2018 11:00 CANG NK MO BACH HO View
260337 03276/2018/PM.VTU STAR 01 9654452 3WFF9 13/11/2018 15:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
260338 02489/2018/VTU Sao Mai 03 7601671 3WJB 13/11/2018 18:00 CANG VIETSOV PETRO View
260339 03278/2018/PM.VTU GIANG HAI 11 9557355 3WEN9 13/11/2018 16:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260340 03280/2018/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 13/11/2018 17:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
Showing 260.321 - 260.340 of 306.354 results
of 15.318