Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260321 20000850/HCM ASIA ENERGY 9235969 VRNE5 05/01/2020 16:00 CANG LOTUS (HCM) View
260322 20001256/HCM PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 06/01/2020 05:00 CANG NHA BE (HCM) View
260323 20000980/HPG HAIAN MIND 9503691 3WIK9 05/01/2020 10:43 CANG HAI AN View
260324 TTR 2001.028/NS/THA RUI JI STAR 9010058 HOYC 05/01/2020 13:48 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260325 20000496/HPG VIET SING 05 8982888 3WMS 05/01/2020 14:39 CANG HAI PHONG View
260326 TTR 2001.031/NS/THA XIN HAI 788 9518593 V3WM6 05/01/2020 13:48 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260327 20000002/HPG BELAWAN 9412828 VRCX3 05/01/2020 10:43 TAN CANG HAI PHONG View
260328 20001331/DNI PHƯƠNG NAM 88 8665428 3WYG 05/01/2020 10:02 CANG GO DAU (P.THAI) View
260329 20001231/DNI Quang Huy 36 9781102 3WNY9 05/01/2020 10:03 CANG GO DAU (P.THAI) View
260330 20001347/HPG MINH THUẬN PHÁT 6666 8669008 XVFV 05/01/2020 10:42 CANG HAI PHONG View
260331 20001181/HPG MINDORO 9310795 H8HI 05/01/2020 10:42 HOANG DIEU (HP) View
260332 200105002/DNG NHÀ BÈ 10 9355381 XVEC7 06/01/2020 09:44 PHAO MY KHE View
260333 200004/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 05/01/2020 09:51 CANG CHU LAI View
260334 20001046/HPG DAESAN CHEMI 9303273 DSMB2 05/01/2020 09:49 DAP View
260335 00038/2020/VTU TORERO 9378773 S6HE9 05/01/2020 16:00 CANG VAN AN (V.TAU) View
260336 00037/2020/VTU CMA CGM LIBRA 9399193 9HA2021 05/01/2020 16:30 CANG QT CAI MEP View
260337 00036/2020/VTU PVT HERA 9364227 XVCB7 05/01/2020 11:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260338 00035/2020/VTU DIAMOND PRINCESS 9228198 2HFZ7 04/01/2020 18:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260339 20001263/DNI HOÀNG THIÊN PHÚ 28 9634763 3WDM9 05/01/2020 09:33 CANG DONG NAI View
260340 20001164/HCM BRAVE 9567831 3WGP9 05/01/2020 09:34 CANG SPCT (HCM) View
Showing 260.321 - 260.340 of 362.857 results
of 18.143