Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260301 000427/CL/NAN THAI BINH DUONG 06 3WHO 16/05/2018 14:19 CANG CUA LO (NG.AN) View
260302 01260/2018/PM.VTU CHU LAI 18 XVJK 16/05/2018 14:44 CANG T.CANG -CAI MEP View
260303 00413/QNN KOTA JASA 9226827 D5PZ9 16/05/2018 16:50 CANG QUI NHON(BDINH) View
260304 1833227/DNI HAI DAT 27 XVUT 16/05/2018 14:00 CANG DONG NAI View
260305 1832799/HCM TAN CANG VICTORY XVVD9 16/05/2018 13:35 CANG VICT View
260306 1833199/DNI LONG TÂN 03 3WIE9 16/05/2018 13:11 CTY LD LAFARGE View
260307 1832344/CVHHQN SHENG YUN LAI 9602320 HOEX 16/05/2018 13:09 CANG HON GAI View
260308 1833212/DNI Ngọc Minh 27 - BIDV XVSY 16/05/2018 12:46 CANG DONG NAI View
260309 057818/QNI PVT ATHENA XVSS 16/05/2018 12:24 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260310 1833112/CVHHQN ETERNAL TRIUMPH 9624055 H9CZ 16/05/2018 11:42 CANG CAM PHA View
260311 1833111/HCM TORM OHIO 9234678 OYMZ2 16/05/2018 11:10 TONG KHO XANG NHA BE View
260312 1832555/HCM HOSEI 28 9449314 3EQP7 16/05/2018 11:10 CANG PHU HUU View
260313 1832236/HPG AS FRIDA 9248928 CQIW5 16/05/2018 10:56 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
260314 1833019/DNI FIRSTEC 9151242 VRGQ2 16/05/2018 10:59 CANG GO DAU (P.THAI) View
260315 1832233/HPG WAN HAI 213 9059121 S6SF 16/05/2018 13:32 TAN CANG HAI PHONG View
260316 1833104/HPG BP JACKY 9039743 ELSU9 16/05/2018 13:31 DAP View
260317 1833129/HPG Quang Phương 17 XVGT 16/05/2018 10:43 CANG HAI PHONG View
260318 01258/2018/PM.VTU AQUAMARINE GAS 3WKN 16/05/2018 11:25 CANG PV.GAS (V.TAU) View
260319 1833008/HTH HẢI ĐĂNG 168 3WHU9 16/05/2018 10:39 CANG SON DUONG View
260320 1833106/HPG INSIGHT 9790907 V7ZZ9 16/05/2018 10:44 CANG DINH VU - HP View
Showing 260.301 - 260.320 of 284.971 results
of 14.249