Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203481 24.đt/QBH BINH PHUONG 68 NA2451 07/05/2018 10:13 CANG SONG GIANH View
203482 1830146/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 07/05/2018 10:36 CANG CAT LAI (HCM) View
203483 1829903/HPG SANTA LOUKIA 9634658 9HA3780 07/05/2018 10:00 VIP GREEN PORT View
203484 1830645/DNI SEA DRAGON 08 3WNY 07/05/2018 10:02 CANG VEDAN(DONG NAI) View
203485 1829856/HPG LANTAU BRIDE 9404728 V2DQ9 07/05/2018 09:59 CANG NAM DINH VU View
203486 1829112/HCM CSCL PANAMA 9385972 VRDY5 07/05/2018 14:40 CANG CAT LAI (HCM) View
203487 1830330/HCM STARSHIP LEO 9650066 V7ZQ9 07/05/2018 10:40 CANG CAT LAI (HCM) View
203488 1830679/HPG PHƯƠNG BẮC 07 PHUONGBAC 07/05/2018 09:59 CANG HAI PHONG View
203489 1830508/HPG SITC YANTAI 9639622 VRLI5 07/05/2018 10:00 TAN CANG (189) View
203490 180366/QNM ĐẠI DƯƠNG 16 3WWR 07/05/2018 09:37 CANG KY HA (Q.NAM) View
203491 1830625/HPG GREEN PACIFIC 3WYN7 07/05/2018 09:35 NAM HAI View
203492 1828101/HCM YM IMAGE 9319088 A8HX3 07/05/2018 10:39 CANG VICT View
203493 1829487/HPG JINYUNHE 9228746 H3GB 07/05/2018 08:47 PTSC DINH VU View
203494 1828102/HCM YM INITIATIVE 9319090 A8HX4 07/05/2018 10:36 CANG VICT View
203495 1830473/HCM APL JEDDAH 9234111 S6HU4 07/05/2018 08:26 CANG VICT View
203496 180507001/DNG PV OIL DELTA XVFC 07/05/2018 09:08 CANG DA NANG View
203497 1828015/HCM MS HAWK 9303819 V7YA4 07/05/2018 08:26 CANG CAT LAI (HCM) View
203498 1828076/HCM KALLIROE 9454357 A8XS9 07/05/2018 08:26 CANG CAT LAI (HCM) View
203499 1829899/HCM LEO ASPHALT II 9806689 9V5322 07/05/2018 08:26 HOA DAU LAMTAICHANH View
203500 1830593/HPG PHU AN 168 3WNG9 07/05/2018 08:07 CANG HAI PHONG View
Showing 203.481 - 203.500 of 227.220 results
of 11.361