Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203461 20030545/HCM BOCHEM ANTWERP 9565742 V7XB8 07/04/2020 15:15 KHU TC GO DA (VT) View
203462 023/04/20/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 08/04/2020 07:13 CANG VAN PHONG View
203463 20030167/HPG SAN LORENZO 9625293 5BTN4 07/04/2020 16:50 GREEN PORT (HP) View
203464 20030419/HCM ĐẠI DƯƠNG 16 8665351 3WWR 07/04/2020 05:37 CANG SPCT (HCM) View
203465 20030760/HPG CHARLENE 9125360 T2VT3 07/04/2020 17:25 NM D.TAU NAM TRIEU View
203466 200123/QNM AN PHÁT 18-BLC 8666886 3WUP 07/04/2020 16:02 CANG CHU LAI View
203467 20029345/HPG WAN HAI 222 9074444 S6SJ 07/04/2020 16:54 TAN CANG HAI PHONG View
203468 20030241/HPG PENANG BRIDGE 9470753 3FZD5 07/04/2020 16:54 TAN CANG HAI PHONG View
203469 200407003/DNG HOÀNG HẢI 268 0902694 3WLX 07/04/2020 15:30 CANG DA NANG View
203470 01220/2020/VTU APL FLORIDA 9350032 9HA4766 07/04/2020 10:00 CANG QT CAI MEP View
203471 0359-NĐ/2020/QNN CHÂU THÀNH SHIP 18 9615456 3WFN 07/04/2020 17:26 CANG QUI NHON(BDINH) View
203472 200407002/DNG CALA PINGUINO 9377705 D5MP4 07/04/2020 14:06 CANG TIEN SA(D.NANG) View
203473 20030766/HPG VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 07/04/2020 16:54 CANG HAI PHONG View
203474 20030686/HCM VNL RUBY 9382580 XVFR7 07/04/2020 11:30 KHU TC GO DA (VT) View
203475 20030590/HCM THAI BINH DUONG 9283344 3WHS 07/04/2020 11:45 CANG SOAI RAP (DT) View
203476 01230/2020/VTU TAN CANG 89 9487201 XVWK9 07/04/2020 16:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
203477 157.20.NĐ.KS/CTO CONG THANH 05-BIDV 8666800 3WDJ9 07/04/2020 20:42 CANG CAN THO View
203478 20030509/HCM THAI BINH DUONG 9283344 3WHS 07/04/2020 09:20 CANG SOAI RAP (DT) View
203479 20030500/HCM THAI BINH DUONG 9283344 3WHS 07/04/2020 08:14 CANG SOAI RAP (DT) View
203480 20030085/HCM HAI PHUONG ASIA 9355721 3WMX 08/04/2020 03:20 SAI GON HIEP PHUOC View
Showing 203.461 - 203.480 of 318.567 results
of 15.929