Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
355241 1764514/HCM RHL ASTRUM 9334844 A8JE8 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355242 1765247/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 26/10/2017 16:51 CANG CAT LAI (HCM) View
355243 1765236/HCM SITC HEBEI 9712371 VROF4 26/10/2017 16:51 CANG CAT LAI (HCM) View
355244 1765128/HCM MORNING VISHIP XVHH 26/10/2017 16:51 CANG BEN NGHE (HCM) View
355245 1765367/HCM FORTUNE NAVIGATOR XVPF 26/10/2017 16:52 CANG TAN THUAN (HCM) View
355246 00371/2017/VTU OOCL MIAMI 9477892 VRLJ4 26/10/2017 11:29 C CAI MEP TCIT (VT) View
355247 1765429/HPG SEA BRIGHTON 9103609 HSB3434 26/10/2017 10:28 HOANG DIEU (HP) View
355248 1764275/HCM PANCON CHAMPION 9802023 D7SP 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355249 1765333/HCM THAI BINH 35 9600009 3WHG9 26/10/2017 14:40 CANG KHANH HOI (HCM) View
355250 1765010/HCM TRƯỜNG HẢI STAR 2 3WPZ 26/10/2017 14:43 CANG VICT View
355251 171026002/DNG SAO BIEN 16 XVSU 26/10/2017 10:24 CANG DA NANG View
355252 1765308/HPG VSICO PIONEER 3WTR 26/10/2017 10:10 PTSC DINH VU View
355253 00741/2017/PM.VTU SAO MAI 136 SAOMAI1 26/10/2017 10:06 CANG BA RIA VUNG TAU View
355254 1765090/HPG HAIAN TIME XVLV9 26/10/2017 09:38 CANG HAI AN View
355255 1765135/HCM VAS 3008 + VAS 007 XVQF 26/10/2017 09:34 CANG SAI GON KV III View
355256 171026001/DNG VINACOMIN 05 3WKU9 26/10/2017 09:30 CANG DA NANG View
355257 1764707/HCM WAN HAI 206 9002702 S6EN8 26/10/2017 09:33 CANG CAT LAI (HCM) View
355258 1764524/HPG TRIUMPH 9342798 C6WN2 26/10/2017 09:25 TAN CANG HAI PHONG View
355259 00372/2017/VTU HERCULES M 3WNR 26/10/2017 09:55 CANG DK NG.KHOI (VT) View
355260 1765423/HCM BICH THANH 28 3WYK9 26/10/2017 09:08 CANG Z (HO CHI MINH) View
Showing 355.241 - 355.260 of 361.744 results
of 18.088