Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
317641 1869765 (L2)/HPG FS BITUMEN NO.1 9692428 BIAX 11/09/2018 17:11 CANG DOAN XA - HP View
317642 1869607/HCM INTERASIA ADVANCE 9444948 9V5307 11/09/2018 15:31 CANG CAT LAI (HCM) View
317643 1869443/HPG/ TT LAN 2 VISAL 8 8829751 XVEI 10/09/2018 15:18 HOANG DIEU (HP) View
317644 1869939/HCM NAM PHÁT 02 9630688 3WBL9 10/09/2018 17:27 CANG TAN THUAN (HCM) View
317645 00820/QNN VINAFCO 26 9138367 3WMC9 10/09/2018 16:16 CANG QUI NHON(BDINH) View
317646 1869816/DNI HARIN NAVEE 10 8720498 HSB3457 10/09/2018 15:07 CANG GO DAU (P.THAI) View
317647 025ĐDHL/QBH THANH THANH DAT 999 9256444 XVRL9 10/09/2018 14:56 CANG HON LA (Q.BINH) View
317648 1868663/HPG LADY OF LUCK 9160401 3EYW5 10/09/2018 14:53 VIP GREEN PORT View
317649 1869337/HCM HAI SU 10 9339076 BQQK 10/09/2018 16:56 CANG CAT LAI (HCM) View
317650 1869071/HPG QUEZON BRIDGE 9515618 3FOW 10/09/2018 14:53 DINH VU NAM HAI View
317651 26-LA/MTO DONG THIEN PHU GOLDEN 9446245 XVTC 10/09/2018 14:41 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
317652 1869778/DNI SEA BEAR 9377872 3WQP7 10/09/2018 14:33 CANG GO DAU (P.THAI) View
317653 1869434/CVHHQN HTK SUNRISE 9316957 XVKF9 10/09/2018 14:33 CANG HON GAI View
317654 1869777/HTH HUYỀN TRANG 02 9321354 3WGY 10/09/2018 14:30 CANG SON DUONG View
317655 1869687/HCM THÀNH ĐẠT 36-ALCI 8685129 XVPO 11/09/2018 10:25 CANG SPCT (HCM) View
317656 1869739/HCM PRIME SANDS 9321641 3WHR7 10/09/2018 15:38 TONG KHO XANG NHA BE View
317657 1869855/DNI HAI TRUONG 36 - ALCI 8656154 3WCX9 10/09/2018 15:07 CANG DONG NAI View
317658 1869377/HPG GUI FEI 9634074 3EYY4 10/09/2018 14:18 XANG DAU DINH VU View
317659 1869919/CVHHQN ĐỨC NAM 01 9585443 XVLI 10/09/2018 14:41 CANG HON GAI View
317660 62.ĐT/QBH CFC 01 3WMG9 3WMG9 10/09/2018 14:29 CANG HON LA (Q.BINH) View
Showing 317.641 - 317.660 of 355.249 results
of 17.763