Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
202841 1881519/HTH ZHOU SHUN 9551260 9LU2561 16/10/2018 08:17 CANG SON DUONG View
202842 1877661/HPG ZHONG TAI 8 9419060 BKWQ3 16/10/2018 08:00 NAM HAI View
202843 0125718/QNI SOUTHERN GROWTH 9608506 3WKQ9 16/10/2018 06:14 Cảng Dung Quất View
202844 0125618/QNI LONG PHU 18 9218703 3WDF9 16/10/2018 04:09 CANG DQUAT-BEN PHAO View
202845 1881598/CVHHQN POAVOSA WISDOM III 9580314 3FLC5 16/10/2018 03:46 CANG CAM PHA View
202846 1810268/NS/THA HUA LE 6 9627459 BKUC5 16/10/2018 07:11 CANG NGHI SON(T.HOA) View
202847 1810267/NS/THA SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 16/10/2018 11:33 CANG LHD NGHI SON View
202848 000755/CL/NAN PHUC HUNG 9385568 3WOE 15/10/2018 23:12 CANG CUA LO (NG.AN) View
202849 731/CL/NAN CFC 01 9660281 3WMG9 15/10/2018 23:13 CANG CUA LO (NG.AN) View
202850 181016001/DNG TORRES STRAIT 9357523 D5QU4 15/10/2018 22:30 CANG TIEN SA(D.NANG) View
202851 02925/2018/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 15/10/2018 18:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
202852 1881362/DNI VIET GAS 9046875 3WDV 16/10/2018 14:09 CANG SCT GAS View
202853 1881612/HPG THAI BINH 35 9600009 3WHG9 16/10/2018 08:00 CANG HAI PHONG View
202854 0125518/QNI PETROGAS 05 8820171 3WFK 15/10/2018 21:28 Cảng Dung Quất View
202855 181015002/DNG VINAFCO 26 9138367 3WMC9 15/10/2018 21:59 CANG TIEN SA(D.NANG) View
202856 181015001/DNG PACIFIC GRACE 9154828 3FQJ7 15/10/2018 21:57 CANG TIEN SA(D.NANG) View
202857 1881501/HTH VICTORIA 82 9680293 3WJY9 16/10/2018 08:15 CANG SON DUONG View
202858 1881617/DNI LL HIU MACAN 02+ LL 3017 9815185 YDA3889 15/10/2018 21:02 CANG GO DAU (P.THAI) View
202859 1881269/DNI ORIENTAL CHEMI 9205653 DSRK6 15/10/2018 19:41 CTY VOPAK VN View
202860 181251/CVHHQNa WARNOW PERCH 9437218 5BFL4 15/10/2018 19:28 CANG CHU LAI View
Showing 202.841 - 202.860 of 245.073 results
of 12.254