Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260321 1748463/HPG FORTUNE FREIGHTER XVQH 19/08/2017 08:58 CANG HAI PHONG View
260322 1748757/HPG OCEANUS 9 3WKB9 19/08/2017 08:57 XANG DAU DINH VU View
260323 1748692/HCM VINAFCO 26 3WMC9 19/08/2017 08:37 CANG BEN NGHE (HCM) View
260324 1748319/HPG SM TOKYO 9374129 D5OD7 19/08/2017 08:56 CANG HAI AN View
260325 1748256/HCM RATANA THIDA 9117129 HSAG2 19/08/2017 08:36 CANG CAT LAI (HCM) View
260326 00121/2017/PM.VTU HAIAN TIME XVLV9 19/08/2017 08:32 C CAI MEP TCIT (VT) View
260327 1748659/HCM NEW OCEAN 08 XVHQ 19/08/2017 08:37 CANG TAN THUAN (HCM) View
260328 1748569/QNH PL HAU LAAM 9107382 3FFR3 19/08/2017 10:23 CANG CAI LAN View
260329 1748744/QNH HOÀNG MINH 36 3WZK 18/08/2017 18:44 NM XI MANG HA LONG View
260330 1748469/NTG VIL BALTIC 9492402 A8ZF6 18/08/2017 17:30 CUA KHAU NINH THUAN View
260331 1748634/HPG SITC WEIHAI 9322231 VRPU2 18/08/2017 17:39 CANG DINH VU - HP View
260332 1747885/HPG SUNNY LAVENDER 9748411 3FHO8 18/08/2017 17:40 CANG DINH VU - HP View
260333 1748424/HPG PHUC KHANH 3WNE9 18/08/2017 17:42 CANG CHUA VE (HP) View
260334 1747423/HPG HEUNG-A JANICE 9693927 V7HX8 18/08/2017 17:42 TAN CANG HAI PHONG View
260335 1748458/HPG IAL 001 9140061 VRHW6 18/08/2017 17:14 TAN CANG HAI PHONG View
260336 1748495/HPG EPIC 08 XVMC9 18/08/2017 17:13 CANG HAI PHONG View
260337 1748299/HPG SENTOSA TRADER 9255529 9HA4548 18/08/2017 17:15 DINH VU NAM HAI View
260338 1748332/HPG CUU LONG GAS 3WDW 18/08/2017 17:13 CANG HAI PHONG View
260339 1748669/HPG GREAT DOLPHIN 9377585 3FAA7 18/08/2017 17:16 C.CANG DK HAI LINH View
260340 1748332/HPG NGUYEN NAM KHANH 168-BLC XVVV 18/08/2017 17:12 CANG HAI PHONG View
Showing 260.321 - 260.340 of 261.417 results
of 13.071