Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 00139/2024/BTN VĨNH TÂN 02 9622320 XVAM 25/02/2024 12:20 CANG NDIEN VINHTAN 2 View
2 118.2024.ND/KGG HOA BINH SHIP 01 9863388 3WZC7 25/02/2024 12:44 CANG NAM DU KGIANG View
3 974.2024/KGG.HT THRIVING 4 9804722 3WXC9 25/02/2024 12:39 CANG THACH THOI KG View
4 1522.2024/KGG.PQ THRIVING 9 9892420 XVHW3 25/02/2024 12:27 CANG QUOC CHANH KG View
5 973.2024/KGG.HT BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 25/02/2024 12:27 CANG BINH AN KGIANG View
6 669.2024.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 5 9855252 3WQC7 25/02/2024 12:27 CANG RACH GIA KG View
7 24020968/HCM MANET 9224958 D5WB7 25/02/2024 10:00 CANG CONT SPITC View
8 1521.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 25/02/2024 12:23 CANG BAI VONG KGIANG View
9 00123/2024/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO I 9840386 3WAA 25/02/2024 10:30 CANG BEN DAM (VT) View
10 1520.2024/KGG.PQ SUPERDONG IV 9647265 3WDS9 25/02/2024 12:07 CANG BAI VONG KGIANG View
11 1519.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 25/02/2024 11:54 CANG HOA BINH KGIANG View
12 24023141/HPG VIETSUN CONFIDENT 9356907 XVGT7 25/02/2024 09:44 TAN CANG 128 View
13 24023139/HPG VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 25/02/2024 09:45 TAN CANG 128 View
14 24023175/HPG PLUMERIA CORAL 9747065 3EKS5 25/02/2024 10:40 XANG DAU DINH VU View
15 24023056/HPG SITC RIZHAO 9412799 3ELD8 25/02/2024 10:25 TAN CANG (189) View
16 24023110/HCM VIET THUAN 11-02 9965930 XVKO7 24/02/2024 22:00 KHU TC GO DA (VT) View
17 24022950/HPG NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 25/02/2024 10:06 CANG CHUA VE (HP) View
18 1518.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 27 9945813 XVIO2 25/02/2024 11:44 CANG BAI VONG KGIANG View
19 24020720/HPG CMA CGM NORMA 9299812 9HA5346 25/02/2024 10:45 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
20 24023288/HPG MERATUS JIMBARAN 9213105 3E4969 25/02/2024 10:48 VIP GREEN PORT View
Showing 1 - 20 of 332.730 results
of 16.637