Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
317621 1886347/HPG PACIFIC PEARL 9150860 3EMC7 30/10/2018 11:12 NAM HAI View
317622 1886367/HCM AN THANG 39 8665325 3WRJ 30/10/2018 11:41 CANG SPCT (HCM) View
317623 1884377/HCM CIMBRIA 9241190 A8HJ4 30/10/2018 15:13 CANG CAT LAI (HCM) View
317624 1886237/HCM RHL ASTRUM 9334844 A8JE8 30/10/2018 16:36 CANG CAT LAI (HCM) View
317625 02313/2018/VTU CON DAO 09 9223919 CONDAO09 29/10/2018 17:00 CANG CAT LO (BRVT) View
317626 000793/CL/NAN XIANG HAI 9083275 3FNV5 30/10/2018 10:00 CANG CUA LO (NG.AN) View
317627 1886318/HPG OPEC JOHN 9413030 3WSF7 30/10/2018 10:02 XANG DAU DINH VU View
317628 1886016/HPG VẠN LÝ 9107057 3WPC 30/10/2018 10:03 CANG HAI PHONG View
317629 1886098/HPG XING GUANG 5 9367126 V3DH2 30/10/2018 10:03 HOANG DIEU (HP) View
317630 1885819/HCM PTS HAI PHONG 03 9330135 XVDW7 30/10/2018 10:25 CANG NHA BE (HCM) View
317631 1810370/NS/THA MARAN CALLISTO 9171448 SYFV 30/10/2018 17:40 CANG LHD NGHI SON View
317632 1884146/HCM WAN HAI 265 9230232 9VDB4 30/10/2018 16:37 CANG CAT LAI (HCM) View
317633 1810369/NS/THA SAEHAN FREESIA 9246944 H9UK 30/10/2018 17:40 CANG LHD NGHI SON View
317634 1886316/HPG PHÚ SƠN 26 8666305 XVNQ 01/11/2018 09:58 CANG HAI PHONG View
317635 1886075/HPG ROYAL 36 9600023 XVRN9 30/10/2018 09:06 CANG HAI PHONG View
317636 1886235/HPG GREYMAN EXPRESS 9733777 9V3518 30/10/2018 09:01 CANG CA HA LONG View
317637 1885688/CVHHQN GOLDEN STAR 9146900 3WMW 30/10/2018 11:40 CANG CAM PHA View
317638 1886135/HPG UNI-ACCORD 9130535 VRYW2 30/10/2018 09:01 VIP GREEN PORT View
317639 92/CL/NAN VSG GLORY 9103025 3FCJ4 30/10/2018 08:47 CANG CUA LO (NG.AN) View
317640 1886225/HPG DIEM DIEN 29 8664735 3WXD 30/10/2018 09:00 CANG HAI PHONG View
Showing 317.621 - 317.640 of 361.744 results
of 18.088