Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284961 00249/2019/QTI PHÚ AN 169 9799886 3WYM9 13/05/2019 17:36 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
284962 19043292/HCM GREAT PRINCESS 9430727 3EVB4 13/05/2019 17:52 KHO VK102 QUAN KHU 7 View
284963 19042731/HCM BUNUN CHAMPION 9659749 3FPY8 13/05/2019 17:52 CANG LOTUS (HCM) View
284964 19041556/HCM WAN HAI 216 9059145 S6SI 13/05/2019 17:52 CANG CAT LAI (HCM) View
284965 19041597/HCM KMTC SURABAYA 9821081 3ELX9 13/05/2019 17:53 CANG CAT LAI (HCM) View
284966 19043021/HCM CONFIDENCE 9494864 3FNR4 13/05/2019 17:51 CANG SPCT (HCM) View
284967 19041605/HCM KMTC KEELUNG 9157741 DSOF3 13/05/2019 17:51 CANG CAT LAI (HCM) View
284968 19043286/HCM LONG TÂN 03 9663374 3WIE9 13/05/2019 17:50 CANG Z (HO CHI MINH) View
284969 19041937/HCM ATOUT 9354648 A8XG9 14/05/2019 09:00 CANG CAT LAI (HCM) View
284970 0517-NĐ/2019/QNN PHUONG DONG 568 9612234 XVWQ 14/05/2019 07:41 CANG THI NAI View
284971 19043630/HPG THANH DAT 02-BLC 8666238 XVRY 14/05/2019 08:08 SONG DA 12.4 View
284972 19042150/HPG RATANA THIDA 9117129 HSAG2 13/05/2019 17:00 TAN CANG 128 View
284973 01731/2019/VTU BINH AN VALIANT 9758545 3WRP9 13/05/2019 16:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
284974 01469/2019/PM.VTU TRANSCO GLORY 9307865 3WUH9 13/05/2019 14:30 CANG CAM PHA (VT) View
284975 01730/2019/VTU HAI DUONG 19 9597903 3WVH7 13/05/2019 16:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
284976 01732/2019/VTU THANH LONG 2 9274393 3WVK7 13/05/2019 20:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
284977 01471/2019/PM.VTU TRUNG NGUYÊN 18 9555448 3WCD 13/05/2019 15:30 CANG PTSC (VUNG TAU) View
284978 01470/2019/PM.VTU SAKIZAYA GLORY 9713791 3FBP4 13/05/2019 15:00 CANG INTERFLOUR (VT) View
284979 19043595/HPG NAM THANH 36 9665176 3WGW9 13/05/2019 16:35 CANG HAI PHONG View
284980 032/05/19/CVHHNT-N AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 14/05/2019 14:23 CANG CAM RANH(K.HOA) View
Showing 284.961 - 284.980 of 355.249 results
of 17.763