Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284921 02400/2019/VTU PTSC SURVEYOR 7100897 3WEQ 29/06/2019 09:00 CANG VINA OFFSHORE View
284922 02404/2019/VTU LAUTAN NAGA 9005704 YBTE2 29/06/2019 10:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
284923 02021/2019/PM.VTU LONG PHÚ 09 8419350 XVGJ 29/06/2019 08:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
284924 02402/2019/VTU HO TAY 9603843 3WCB9 29/06/2019 11:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
284925 02024/2019/PM.VTU STAR LOEN 9603790 LAQN7 29/06/2019 10:00 BEN CANG TH THI VAI View
284926 02023/2019/PM.VTU MEMPHIS 9348675 A8OU4 29/06/2019 09:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
284927 00271/2019/BTN Hải Nam 87 9316969 XVGJ7 29/06/2019 14:06 CANG NDIEN VINHTAN 2 View
284928 19058932/DNI EASTERN LIBERTY 9276236 HOSD 29/06/2019 17:15 CANG GO DAU (P.THAI) View
284929 19058093/HPG ALS APOLLO 9401063 D5NK2 29/06/2019 11:53 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
284930 081/06/19/CVHHNT-VP NAM THỊNH 26 9610925 3WHD 29/06/2019 11:19 CANG NHA TRANG(KH) View
284931 19058809/HCM CONFIDENCE 9494864 3FNR4 29/06/2019 18:07 CANG SPCT (HCM) View
284932 19057063/HCM IRENES ROSE 9363417 C6DU4 29/06/2019 18:07 CANG CAT LAI (HCM) View
284933 19058922/CVHHQN NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 29/06/2019 18:00 CANG HON GAI View
284934 19058685/HCM SITC TIANJIN 9330575 3EGN 29/06/2019 15:14 CANG CAT LAI (HCM) View
284935 1906.203/NS/THA XIN MING LONG 9196450 BRRG 29/06/2019 12:38 CANG LHD NGHI SON View
284936 19058973/HPG LONG HẢI 09 8665727 LONGHAI09 29/06/2019 11:09 CANG HAI PHONG View
284937 092319/QNI GT EQUALITY 9205512 3WLE9 29/06/2019 11:02 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284938 19058712/HPG PHÚ SƠN 26 8666305 XVNQ 29/06/2019 11:09 CANG HAI PHONG View
284939 19057601/HCM WARNOW CARP 9437256 5BFN4 29/06/2019 15:13 TAN CANG HIEP PHUOC View
284940 19058568/HCM SKY CHALLENGE 9705445 D7OM 29/06/2019 15:14 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 284.921 - 284.940 of 361.744 results
of 18.088