Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203461 02065/2018/VTU CREST ARGUS 5 9726877 9V3129 10/10/2018 06:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
203462 02077/2018/VTU Ossoy 9701102 D5HX6 10/10/2018 18:00 CANG NK MO BACH HO View
203463 02074/2018/VTU VIL BALTIC 9492402 A8ZF6 11/10/2018 06:55 KHU NEO VUNG TAU View
203464 02067/2018/VTU ELLENITA 9685633 LAVP7 10/10/2018 10:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
203465 02870/2018/PM.VTU SEASPAN HUDSON 9630418 VRNY4 10/10/2018 00:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
203466 02871/2018/PM.VTU CAPTAIN GEORGE 9510357 D5CG8 10/10/2018 16:30 CANG INTERFLOUR (VT) View
203467 1810.238/NS/THA ROYAL 36 9600023 XVRN9 11/10/2018 07:23 CANG THANH HOA View
203468 1810.237/NS/THA NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 11/10/2018 07:22 CANG LHD NGHI SON View
203469 1810.232/NS/THA BRAVE 9567831 3WGP9 11/10/2018 07:22 CANG NGHI SON(T.HOA) View
203470 1879591/DNI HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 11/10/2018 07:51 CANG DONG NAI View
203471 1880001/HTH TAYDO STAR 9409687 3WPU 10/10/2018 17:31 CANG SON DUONG View
203472 1879698/HTH THUẬN PHÁT 88 - ALCI 9355642 3WMY 10/10/2018 17:31 CANG SON DUONG View
203473 1877629/HCM GUAYAQUIL BRIDGE 9402641 VRGI8 10/10/2018 17:14 TAN CANG HIEP PHUOC View
203474 0122918/QNI Long Phu 08 8990407 3WFY9 10/10/2018 17:06 CANG DQUAT-BEN PHAO View
203475 1879988/QNH YONG HONG 9 9571337 V3ZW5 10/10/2018 20:29 CANG CAI LAN View
203476 1878313/HCM AULAC VENUS 9463358 3WTL 10/10/2018 17:04 CTY MTV DAUKHI HCM View
203477 1879528/HCM PHUC HUNG 9385568 3WOE 10/10/2018 17:04 CANG BEN NGHE (HCM) View
203478 1879621/HPG SUNNY IRIS 9669639 V7CN8 10/10/2018 17:12 DINH VU NAM HAI View
203479 1879833/HCM CLOVER GREEN 9545431 3FNO7 10/10/2018 17:05 CANG KHANH HOI (HCM) View
203480 1879537/HCM ASIATIC CLOUD 9366445 9V9875 10/10/2018 16:56 TAN CANG HIEP PHUOC View
Showing 203.461 - 203.480 of 245.037 results
of 12.252