Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306341 000918/QNI VIET GAS 3WDV 03/01/2018 06:40 KHU NEO VUNG TAU View
306342 000818/QNI STS PIONEER 3WHP9 03/01/2018 06:41 CANG CAT LO (BRVT) View
306343 1800309/CVHHQN V BRAVO 9598713 3EUA8 03/01/2018 00:50 CANG CAT LAI (HCM) View
306344 180101/QNM TRUONG HAI STAR 3 3WMN9 02/01/2018 21:48 CANG SON DUONG View
306345 000618/QNI VIỆT HƯNG 09 XVMI 02/01/2018 20:01 CANG NK MO BACH HO View
306346 180103001/DNG MAERSK WOLGAST 9410301 VRGZ9 02/01/2018 22:19 CANG TIEN SA(D.NANG) View
306347 1800438/QNH JR SPRING 9000326 3EIT9 02/01/2018 21:52 CANG PV.GAS (V.TAU) View
306348 1780150/HCM SATTHA BHUM 9240330 9VPQ2 02/01/2018 19:27 CANG CAT LAI (HCM) View
306349 00017/2018/PM.VTU THANH DAT 18 BLC 3WWP 02/01/2018 19:10 CANG BA RIA VUNG TAU View
306350 1800260/HPG Victoria 68 3WKG9 02/01/2018 17:22 CANG SON DUONG View
306351 1800395/QNH TRUONG AN 26 XVLD 02/01/2018 17:19 CANG CAM PHA View
306352 1800119/HCM BIỂNĐÔNG FREIGHTER 3WNU 02/01/2018 17:13 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
306353 1780530/HCM PHUC HUNG 3WOE 02/01/2018 17:13 CANG BEN NGHE (HCM) View
306354 000195/CL/NAN NHA BE 03 XVLQ 02/01/2018 17:08 CANG LONG BINH View
306355 1779134/HCM VAN HUNG 9122320 3WQZ 02/01/2018 17:12 CANG CAT LAI (HCM) View
306356 1779338/HCM LEDA TRADER 9213117 D5CJ4 02/01/2018 17:11 CANG CAT LAI (HCM) View
306357 1800127/QNH TRUNG DUNG 06 9548689 XVQT 02/01/2018 17:15 CANG CAT LAI (HCM) View
306358 1780363/HCM THRUSH 9347920 V7VF2 02/01/2018 17:14 CANG NHA BE (HCM) View
306359 1779177/HCM BOX ENDEAVOUR 9706281 D5EW3 02/01/2018 17:14 CANG CAT LAI (HCM) View
306360 1780084/HCM KUO TAI 9108219 3EQH4 02/01/2018 17:14 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 306.341 - 306.360 of 318.506 results
of 15.926