Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284941 76/KGG NACC ITACA 9615860 HP8634 09/08/2018 06:42 CANG BINH TRI (KG) View
284942 090818/QNI PTS HAI PHONG 02 9200976 XVCX 09/08/2018 06:01 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284943 090718/QNI ALIZAY 2 9244697 3EGD2 09/08/2018 05:45 Cảng Dung Quất View
284944 090618/QNI LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 09/08/2018 05:46 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284945 090518/QNI OPEC JOHN 9413030 3WSF7 08/08/2018 23:28 Cảng Dung Quất View
284946 1859120/HPG PERTH BRIDGE 9236341 H3OI 09/08/2018 07:54 CANG DINH VU - HP View
284947 02176/2018/PM.VTU STAR LIFE 9573828 5BEH3 08/08/2018 16:00 CANG SCC-VN THI VAI View
284948 1859122/QNH MONIKA 9095412 5VEZ9 09/08/2018 08:42 CANG CAI LAN View
284949 180808010/DNG WAN HAI 273 9493274 9V7586 08/08/2018 22:01 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284950 180808009/DNG NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 08/08/2018 22:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284951 02178/2018/PM.VTU MSC ROSARIA 9320453 3EKJ4 08/08/2018 17:45 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
284952 180808008/DNG VẠN HƯNG 9122320 3WQZ 08/08/2018 21:59 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284953 1859212/QNH KUN YI 9646807 3EVZ9 09/08/2018 08:42 CANG CAI LAN View
284954 1808.055/NS/THA AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 08/08/2018 18:41 CANG LHD NGHI SON View
284955 1808.054/NS/THA CONFIDENCE 9494864 3FNR4 08/08/2018 18:41 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284956 02177/2018/PM.VTU TIẾN ĐẠT 19 - BLC IMO9654 3WDT9 08/08/2018 16:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
284957 1855712/HCM KMTC PORTKELANG 9282273 D7LV 08/08/2018 17:58 CANG CAT LAI (HCM) View
284958 1859191/DNI TRUNG HUY 588 9596636 3WBM9 08/08/2018 17:55 Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch View
284959 1858507/HCM RHL ASTRUM 9334844 A8JE8 08/08/2018 17:56 CANG CAT LAI (HCM) View
284960 1858130/HCM PHUC HUNG 01 9593024 3WHX9 08/08/2018 17:54 CANG TAN THUAN (HCM) View
Showing 284.941 - 284.960 of 318.559 results
of 15.928