Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
239041 0848 NĐ/2019/QNN NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 19/07/2019 10:16 CANG QUI NHON(BDINH) View
239042 19064314/HCM JOSCO SHINE 9815678 VRRM7 19/07/2019 11:45 TAN CANG HIEP PHUOC View
239043 19063893/HPG RHL AQUA 9373498 A8ND6 19/07/2019 10:02 TAN CANG HAI PHONG View
239044 000053/ĐT/NAN BINH PHUONG 68 O NA2451 19/07/2019 09:59 CANG BEN THUY NA View
239045 19065126/HPG GREAT DOLPHIN 9377585 3FAA7 19/07/2019 09:58 C.CANG DK HAI LINH View
239046 02656/2019/VTU PTSC SURVEYOR 7100897 3WEQ 18/07/2019 15:00 CANG VINA OFFSHORE View
239047 02654/2019/VTU PACIFIC VUNG TAU 9586942 XVCH7 18/07/2019 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
239048 02665/2019/VTU THIEN LONG 01 9302358 3WPS7 19/07/2019 05:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
239049 02244/2019/PM.VTU CSE GLORY EXPRESS 9665152 BHBW 18/07/2019 16:00 BEN CANG TH THI VAI View
239050 02247/2019/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 19/07/2019 08:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
239051 02248/2019/PM.VTU SAO MAI 136 9023938 SAOMAI136 19/07/2019 09:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
239052 02666/2019/VTU NGHĨA THÀNH 26 9523421 3wwa 19/07/2019 08:00 CANG CAT LO (BRVT) View
239053 19065318/HPG MARIVIA 9228576 ELZC6 19/07/2019 10:05 VIP GREEN PORT View
239054 000546/2019/CL/NAN NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 19/07/2019 16:34 CANG CUA LO (NG.AN) View
239055 19063896/HPG TRIESTE TRADER 9813814 9HA4916 19/07/2019 10:01 TAN CANG HAI PHONG View
239056 19063909/HPG OOCL SAVANNAH 9404871 VRGO8 19/07/2019 10:04 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
239057 000545/2019/CL/NAN VENUS 08 9020132 3EMV3 19/07/2019 16:33 CANG CUA LO (NG.AN) View
239058 190719002/DNG NHÀ BÈ 10 9355381 XVEC7 19/07/2019 11:07 PHAO MY KHE View
239059 19064421/HPG PROMOTE 9159309 JVTY6 19/07/2019 10:05 CANG HAI PHONG View
239060 157.19.ĐDDH/CTO WINDY 323 + HERA 09 9550046 3WCP7 19/07/2019 10:28 DUYEN HAI TRA VINH View
Showing 239.041 - 239.060 of 318.550 results
of 15.928