Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
239001 19065153/HPG GAS EMPEROR 9109316 3EDH4 19/07/2019 10:27 CANG HAI PHONG View
239002 19064871/HPG KMTC PUSAN 9131852 DSFT8 19/07/2019 10:25 CANG DINH VU - HP View
239003 19064794/HPG NYLEX 1 9798612 9MWL9 19/07/2019 10:26 XANG DAU DINH VU View
239004 0848 NĐ/2019/QNN NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 19/07/2019 10:16 CANG QUI NHON(BDINH) View
239005 19064314/HCM JOSCO SHINE 9815678 VRRM7 19/07/2019 11:45 TAN CANG HIEP PHUOC View
239006 19063893/HPG RHL AQUA 9373498 A8ND6 19/07/2019 10:02 TAN CANG HAI PHONG View
239007 000053/ĐT/NAN BINH PHUONG 68 O NA2451 19/07/2019 09:59 CANG BEN THUY NA View
239008 19065126/HPG GREAT DOLPHIN 9377585 3FAA7 19/07/2019 09:58 C.CANG DK HAI LINH View
239009 02656/2019/VTU PTSC SURVEYOR 7100897 3WEQ 18/07/2019 15:00 CANG VINA OFFSHORE View
239010 02654/2019/VTU PACIFIC VUNG TAU 9586942 XVCH7 18/07/2019 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
239011 02665/2019/VTU THIEN LONG 01 9302358 3WPS7 19/07/2019 05:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
239012 02244/2019/PM.VTU CSE GLORY EXPRESS 9665152 BHBW 18/07/2019 16:00 BEN CANG TH THI VAI View
239013 02247/2019/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 19/07/2019 08:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
239014 02248/2019/PM.VTU SAO MAI 136 9023938 SAOMAI136 19/07/2019 09:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
239015 02666/2019/VTU NGHĨA THÀNH 26 9523421 3wwa 19/07/2019 08:00 CANG CAT LO (BRVT) View
239016 19065318/HPG MARIVIA 9228576 ELZC6 19/07/2019 10:05 VIP GREEN PORT View
239017 000546/2019/CL/NAN NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 19/07/2019 16:34 CANG CUA LO (NG.AN) View
239018 19063896/HPG TRIESTE TRADER 9813814 9HA4916 19/07/2019 10:01 TAN CANG HAI PHONG View
239019 19063909/HPG OOCL SAVANNAH 9404871 VRGO8 19/07/2019 10:04 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
239020 000545/2019/CL/NAN VENUS 08 9020132 3EMV3 19/07/2019 16:33 CANG CUA LO (NG.AN) View
Showing 239.001 - 239.020 of 318.513 results
of 15.926