Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
317661 1868161/CVHHQN PHUONG DONG 568 9612234 XVWQ 10/09/2018 13:53 NM XI MANG THANGLONG View
317662 1869829/HTH VTB 168 9269312 3WTJ7 10/09/2018 14:29 CANG SON DUONG View
317663 1869668/HPG SITC NAGOYA 9308053 3EGD6 10/09/2018 13:42 CANG DINH VU - HP View
317664 1869713/HTH Đức Phát 69 9632193 3WHV9 10/09/2018 14:29 CANG SON DUONG View
317665 1809.050/NS FORTUNE 9804992 3WIU7 10/09/2018 17:40 CANG NGHI SON(T.HOA) View
317666 1869612/CVHHQN HUA YOU 2 8670095 3FSZ3 10/09/2018 13:27 CANG CAM PHA View
317667 01684/2018/VTU EASTERN QUEST 9472749 3FUP3 10/09/2018 10:00 CANG VAN AN (V.TAU) View
317668 1869139/HPG HONGKONG VOYAGER 9402500 D7BC 10/09/2018 13:33 CANG DINH VU - HP View
317669 1869594/HPG MSC REUNION 9007831 A8YT4 10/09/2018 13:33 DINH VU NAM HAI View
317670 1809.048/NS/THA THANH THÀNH ĐẠT 67 9340984 3WIU 10/09/2018 17:39 CANG NGHI SON(T.HOA) View
317671 1867887/HPG EVER POWER 9249221 H9VE 10/09/2018 13:32 VIP GREEN PORT View
317672 1869042/HPG EVER PEACE 9249207 H9VC 10/09/2018 13:32 TAN CANG HAI PHONG View
317673 1809.049/NS/THA MINH TRUONG 08 9550096 XVYD 10/09/2018 17:40 CANG NGHI SON(T.HOA) View
317674 000663/CL/NAN GAS STELLAR 9016698 3FWR8 10/09/2018 17:42 CANG CUA LO (NG.AN) View
317675 1869643/DNI SUN LILAC 9284714 DSMA3 10/09/2018 11:39 CANG GO DAU (P.THAI) View
317676 1869327/DNI NIKOLAOS GS 9267170 V7BI2 10/09/2018 11:39 CANG GO DAU (P.THAI) View
317677 1869714/HPG BLUE OCEAN 02 9790969 3WBG7 10/09/2018 10:59 CANG HAI PHONG View
317678 00819 XC/QNN NORDEMILIA 9744661 9HA4161 10/09/2018 10:58 CANG QUI NHON(BDINH) View
317679 180910004/DNG WAN HAI 272 9493262 9V7585 10/09/2018 13:45 CANG TIEN SA(D.NANG) View
317680 1869748/HPG THANH LIÊM 09 9610846 XVWO 10/09/2018 10:59 CANG HAI PHONG View
Showing 317.661 - 317.680 of 355.249 results
of 17.763