Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 22044894/HPG SITC LIANYUNGANG 9639634 VRKS6 25/05/2022 15:52 TAN CANG (189) View
22 22044782/HPG GREEN CLARITY 9859935 3ELS 25/05/2022 15:55 VIP GREEN PORT View
23 22044901/HPG RESURGENCE 9251169 C6SJ9 25/05/2022 15:54 TAN CANG (189) View
24 22042036/HCM EVER CONFORM 9913846 3E3441 25/05/2022 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
25 22043068/HPG BIENDONG FREIGHTER 9336335 3WNU 25/05/2022 16:10 NAM HAI View
26 22043391/HPG MAERSK BALTIMORE 9313917 OZCX2 25/05/2022 16:24 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
27 22043658/HPG SKY HOPE 9595797 3EVC9 25/05/2022 15:56 TAN CANG HAI PHONG View
28 22044441/HCM PROSPER 9159268 JVSW5 25/05/2022 16:30 CANG BEN NGHE (HCM) View
29 22044406/HCM SKY RAINBOW 9925722 D7EI 26/05/2022 05:00 CANG CAT LAI (HCM) View
30 22043460/HCM LORRAINE 9311763 A8IZ3 26/05/2022 05:00 CANG CONT SPITC View
31 22043613/HCM VLADIVOSTOK 9130145 P3BJ8 26/05/2022 00:00 CANG CAT LAI (HCM) View
32 22044204/HCM A KIBO 9444962 3ERD9 26/05/2022 01:00 CANG CAT LAI (HCM) View
33 22044645/HCM NASICO EAGLE 9561966 3WBE9 25/05/2022 20:00 CANG NHA BE (HCM) View
34 22042367/HCM XIN MING ZHOU 102 9915002 BOTP3 25/05/2022 17:00 CANG CAT LAI (HCM) View
35 01594/2022/VTU SEA MEADOW 12 9128350 3ERK8 25/05/2022 18:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
36 22044970/HCM TJ HARVEST 9267091 3FMJ4 26/05/2022 07:15 SAI GON HIEP PHUOC View
37 22044707/HCM ADVANTAGE 9161833 H3OU 24/05/2022 16:39 CANG SPCT (HCM) View
38 1593/2022/VTU Vung Tau 01 9017680 3WZQ 25/05/2022 21:00 CANG VIETSOV PETRO View
39 01590/2022/VTU SEA MEADOW 09 9261877 HPKS 26/05/2022 03:00 CANG MO RONG DOI TAY View
40 TTR 2205.167/THA FORTUNE 9804992 3WIU7 25/05/2022 11:05 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 21 - 40 of 227.259 results
of 11.363