Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
210461 020318/QNI PHUONG DONG STAR XVJI 25/02/2018 15:32 Cảng Dung Quất View
210462 57.18.ks/CTO NHÀ BÈ 03 XVLQ 26/02/2018 08:20 CANG CAN THO View
210463 000291/CL/NAN VIETSUN INTEGRITY XVPI9 25/02/2018 17:18 CANG CUA LO (NG.AN) View
210464 1812405/HCM TRỌNG TRUNG 89 XVQX 25/02/2018 17:09 TONG KHO XANG NHA BE View
210465 1812091/DNI RATTANA NAREE 9245055 HSDS2 25/02/2018 14:01 CANG GO DAU (P.THAI) View
210466 1812487/HCM MINH CONG 68 3WOF 25/02/2018 17:09 NM XI MANG HA LONG View
210467 020218/QNI NHA BE 09 3WIJ7 25/02/2018 13:17 CANG DQUAT-BEN PHAO View
210468 180225001/DNG AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 25/02/2018 11:46 CANG DA NANG View
210469 1808519/DNI THẮNG LỢI 09 ALCI 3WYF 05/02/2018 08:19 ICD T.CANG LONG BINH View
210470 1811687/HPG MORNING VISHIP XVHH 25/02/2018 11:08 CANG HAI PHONG View
210471 1811228/HPG PIRA BHUM 9145293 S6MC 25/02/2018 11:10 TAN CANG 128 View
210472 00476/2018/PM.VTU CUU LONG GAS 3WDW 25/02/2018 11:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
210473 1812458/HPG TAN CANG GLORY XVFA9 25/02/2018 11:12 CANG HAI PHONG View
210474 1812512/HPG TRƯỜNG SINH 68 XVEJ 25/02/2018 11:09 CANG HAI PHONG View
210475 1812466/HCM NEW ENERGY 3WLB 25/02/2018 10:41 NM XI MANG THANGLONG View
210476 1812510/HPG ĐỨC NAM 01 XVLI 25/02/2018 11:07 SONG DA 12.4 View
210477 00135/QNN HAO HUNG 66 9145671 3FIQ6 25/02/2018 11:15 CANG QUI NHON(BDINH) View
210478 1812506/HPG SAO MAI 126 SM126 25/02/2018 11:06 CANG HAI PHONG View
210479 1811968/HPG ASIATIC NEPTUNE 9366469 9V3934 25/02/2018 11:11 GREEN PORT (HP) View
210480 1811668/HPG SANTA LOUKIA 9634658 9HA3780 25/02/2018 11:04 VIP GREEN PORT View
Showing 210.461 - 210.480 of 227.247 results
of 11.363