Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 03422/2019/VTU GUO SHUN 13 9496886 V3VF 11/09/2019 19:00 CANG DONG XUYEN View
268462 02850/2019/PM.VTU CORAL JASPER 9591961 3FNC2 11/09/2019 13:40 CANG SP-PSA (V.TAU) View
268463 02848/2019/PM.VTU CALLAO BRIDGE 9451496 3FGY3 11/09/2019 11:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
268464 02851/2019/PM.VTU JIAN FA 9132868 3FNU4 11/09/2019 13:45 CANG POSCO (VT) View
268465 02847/2019/PM.VTU MSC BERYL 9467392 3EXV8 11/09/2019 08:00 CANG QT CAI MEP View
268466 02852/2019/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 11/09/2019 14:00 KHU NEO VUNG TAU View
268467 02856/2019/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 11/09/2019 23:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268468 02854/2019/PM.VTU NORTHERN DIAMOND 9405033 A8PB2 11/09/2019 18:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
268469 02855/2019/PM.VTU HAIAN SONG 9236585 3WNF9 11/09/2019 21:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268470 00429/2019/BTN PHONG LAN 9178563 3WDP 11/09/2019 17:23 CANG DAU KHI BINH THUAN View
268471 1909.080/NS/THA HAI LINH 02 9205598 XVHZ9 11/09/2019 17:29 CANG LHD NGHI SON View
268472 1057CC/2019/QNN KRASZEWSKI 9432153 5BKF3 12/09/2019 08:22 CANG QUI NHON(BDINH) View
268473 19081658/HPG DYNAMIC OCEAN 15 9430674 3WHY7 11/09/2019 17:09 CANG HAI PHONG View
268474 19081854/HPG DL POPPY 9564853 3FOO2 11/09/2019 17:10 CANG HAI PHONG View
268475 19082240/HPG HIỆP HƯNG 98 8649955 3WSD 11/09/2019 17:09 CANG HAI PHONG View
268476 19082220/QNH NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 12/09/2019 08:02 CANG HON GAI View
268477 0134519/QNI PINE EXPRESS 8908765 V7WQ8 11/09/2019 16:42 CANG D.QUAT - B.SO 1 View
268478 19082020 HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 11/09/2019 16:15 TOTAL GAS View
268479 19082127 NEW ENERGY 9306524 3WLB 11/09/2019 15:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
268480 19080460 HEUNG-A HOCHIMINH 9760299 V7TQ9 12/09/2019 00:15 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 268.461 - 268.480 of 355.250 results
of 17.763