Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 3615.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 5 9855252 3WQC7 22/05/2024 06:50 CANG BAI VONG KGIANG View
2 00629/2024/BTN SUPERDONG PHU QUY I 9866237 3WAC7 22/05/2024 06:12 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
3 1655.2024.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 8 9847774 3WQG7 22/05/2024 06:50 CANG RACH GIA KG View
4 3614.2024/KGG.PQ SUPERDONG III 9622277 XVRH 22/05/2024 06:50 CANG BAI VONG KGIANG View
5 2376.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 22/05/2024 06:39 CANG HA TIEN KG View
6 00628/2024/BTN TÀU CAO TỐC PHÚ QUÝ EXPRESS 9877963 XVFM3 22/05/2024 05:38 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
7 2375.2024/KGG.HT SUPERDONG V 9693044 XVPQ9 22/05/2024 06:17 CANG HA TIEN KG View
8 00627/2024/BTN TRUNG TRAC 9886483 XVIZ3 22/05/2024 05:14 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
9 43.ĐT/QBH VIET THUAN 235 9527362 3WIR9 22/05/2024 05:35 CANG HON LA (Q.BINH) View
10 44.ĐT/QBH GIROLANDO EXPRESS 9640750 CQ2022 22/05/2024 05:36 CANG HON LA (Q.BINH) View
11 3613.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 22/05/2024 05:26 CANG HOA BINH KGIANG View
12 3612.2024/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 22/05/2024 05:25 CANG QUOC CHANH KG View
13 0075824/QNI LUCKY DRAGON 9565297 3WGZ 22/05/2024 05:17 CANG DQUAT-BEN PHAO View
14 0075724/QNI HẢI NAM 68 9572850 3WES 22/05/2024 05:14 CANG DQUAT-BEN PHAO View
15 01135/2024/PM.VTU BIENDONG MARINER 9279214 3WKL 22/05/2024 07:30 GEMALINK View
16 2374.2024/KGG.HT BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 22/05/2024 04:36 CANG BINH AN KGIANG View
17 TTR 2405.185/THA TRƯỜNG AN 26 8669539 XVLD 21/05/2024 16:40 CANG NGHI SON(T.HOA) View
18 TTR 2405.184/THA RIZHAO EXPRESS 9238595 HOCC 21/05/2024 15:02 CANG NGHI SON(T.HOA) View
19 TTR 2405.183/THA GOLD STAR 15 9624196 3WIP9 21/05/2024 15:01 CANG LHD NGHI SON View
20 TTR 2405.182/THA THINH AN 888 9551002 3WIQ9 21/05/2024 14:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 1 - 20 of 350.104 results
of 17.506