Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306341 1800368/CVHHQN PL YUI LAAM 8921664 H3PQ 03/01/2018 12:08 CANG CAI LAN View
306342 001118/QNI TRUNG THẢO 36-BLC 3WHH9 03/01/2018 10:55 Cảng Dung Quất View
306343 00023/2018/PM.VTU Hoàng Bảo 88 XVXR 03/01/2018 22:12 CANG DINH VU - HP View
306344 00022/2018/PM.VTU HOÀNG THANH 35 - ALCI 3WGR 03/01/2018 21:09 CANG PTSC (VUNG TAU) View
306345 1800544/HCM MEKONGTRANS 01 XVKK 03/01/2018 13:51 TONG KHO XANG NHA BE View
306346 1800499/HCM THUAN PHAT 88 3WMY 03/01/2018 10:47 CANG SPCT (HCM) View
306347 00007/2018/VTU PV ALLIANCE 3WAS 03/01/2018 10:52 CANG PV.GAS (V.TAU) View
306348 1800432/HCM PRIME SKY 9321639 3FUI3 03/01/2018 14:11 CANG LHD NGHI SON View
306349 00021/2018/PM.VTU STAR 89 3WDS8 04/01/2018 07:18 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
306350 00006/QNN HOLANDIA 9312169 V20V5 03/01/2018 10:36 CANG MO RONG DOI TAY View
306351 00020/2018/PM.VTU THANH DAT 02-BLC XVRY 03/01/2018 22:11 CANG INTERFLOUR (VT) View
306352 00019/2017/pm.VTU PHUONG DONG 568 XVWQ 04/01/2018 07:20 CANG SITV (VUNG TAU) View
306353 1800304/HPG VIETSUN FORTUNE 3WMB9 03/01/2018 10:10 CANG TIEN SA(D.NANG) View
306354 1800502/CVHHQN PETROLIMEX 20 9352585 XVUX9 03/01/2018 14:09 KHU TC GO DA (VT) View
306355 1800333/HCM NHA BE 09 3WIJ7 04/01/2018 09:38 CANG NAM DINH VU View
306356 1800236/HCM VSICO PIONEER 3WTR 03/01/2018 10:06 CANG SON DUONG View
306357 1780560/HCM VINAFCO 26 3WMC9 03/01/2018 10:06 CANG BEN NGHE (HCM) View
306358 1777639/HCM GREEN ACE 9309162 9HOT9 03/01/2018 10:06 CANG CAT LAI (HCM) View
306359 1780160/HCM SM BANGKOK 9197349 D7SV 03/01/2018 14:12 CANG CAT LAI (HCM) View
306360 1800339/HCM HAIAN BELL 3WIH7 03/01/2018 10:06 CANG VICT View
Showing 306.341 - 306.360 of 318.540 results
of 15.927