Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260301 00566/2019/VTU TRANG AN 06 9175858 JVCU6 17/02/2019 10:00 KHU NEO VUNG TAU View
260302 00579/2019/VTU PHONG LAN 9178563 3WDP 17/02/2019 10:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260303 00512/2019/PM.VTU WAN HAI 310 9348924 9V2444 17/02/2019 10:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
260304 00073/2019/QTI NAM PHUONG 02VT 9551129 3WEJ 17/02/2019 11:47 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
260305 033/02/19/CVHHNT-VP SAO MAI 234 9026033 SAOMAI234 17/02/2019 11:33 CANG VAN PHONG View
260306 19013889/HPG TRUONG PHAT 01 ALCI 9544774 3WGE9 17/02/2019 10:58 CANG HAI PHONG View
260307 19014118/HPG SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 17/02/2019 10:58 CANG HAI PHONG View
260308 00054/2019/BTN HAI NAM 79 9266932 3WCX7 17/02/2019 13:15 CANG BOT VINHTAN 1 View
260309 56.19.NĐ.KS/CTO LONG PHU 18 9218703 3WDF9 17/02/2019 15:01 CANG CAN THO View
260310 19014402/HPG FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 17/02/2019 10:58 CANG HAI PHONG View
260311 55.19.NĐ.KS/CTO NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 17/02/2019 15:02 CANG CAN THO View
260312 190217006/DNG NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 17/02/2019 10:50 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260313 19013261/HPG YM INCEPTION 9319155 A8HX2 17/02/2019 10:47 DINH VU NAM HAI View
260314 19014333/HPG MSC SIERRA II 9007829 A8YT3 17/02/2019 10:49 CANG NAM DINH VU View
260315 19012681/HPG HAPPY LUCKY 9363405 D5QL4 17/02/2019 10:46 TAN CANG HAI PHONG View
260316 190217005/DNG BOX ENDEAVOUR 9706281 D5EW3 17/02/2019 10:58 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260317 19014430/HPG DƯƠNG ĐÔNG PETRO 01 8910823 3WUV9 17/02/2019 10:14 CANG HAI PHONG View
260318 190217004/DNG OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 17/02/2019 11:00 CANG DA NANG View
260319 19014407/HPG HAI HA 58 9564102 3WCG9 17/02/2019 10:12 HOANG DIEU (HP) View
260320 19014137/DNI Tuấn Hưng 168 8665040 XVNJ 17/02/2019 09:59 CANG DONG NAI View
Showing 260.301 - 260.320 of 318.514 results
of 15.926