Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260341 1769803/HCM APOLLO MIYO 9354210 3EGX6 15/11/2017 15:45 CANG BEN NGHE (HCM) View
260342 1769989/QNH PETROLIMEX 08 9255830 3WMU 15/11/2017 15:16 CANG HON GAI View
260343 1769987/HPG NHIEM AN 18 3WDB 15/11/2017 14:51 CANG VAT CACH (HP) View
260344 1769837/HCM BRAVE 3WGP9 15/11/2017 14:40 CANG SPCT (HCM) View
260345 1770001/HCM TRUNG NGUYÊN 18 3WCD 15/11/2017 15:45 CANG PTSC (VUNG TAU) View
260346 1769974/HCM O.M. IRIDIUM 9337030 A8PN7 15/11/2017 15:45 CANG PHU HUU View
260347 1769974/HCM TRƯỜNG HẢI STAR 2 3WPZ 15/11/2017 15:46 CANG VICT View
260348 1769744/HPG HAIAN TIME XVLV9 15/11/2017 14:18 CANG HAI AN View
260349 1769973/DNI PHÚ SƠN 10 3WLN 15/11/2017 14:17 CANG DONG NAI View
260350 1769966/HPG Đông Dương 18 - ALCI 3WDV9 15/11/2017 14:02 CANG HAI PHONG View
260351 1769981/TBH TRUNG DUNG 26 3WXL 15/11/2017 10:07 CANG DIEM DIEN View
260352 171115005/DNG SAO BIEN 16 XVSU 15/11/2017 13:53 CANG DA NANG View
260353 1769847/CVHHQN VTB STAR XVOG 15/11/2017 13:33 CANG CAM PHA View
260354 00918/2017/PM.VTU BW EINKORN 9399090 MAIY6 15/11/2017 15:33 CANG PHU MY (V.TAU) View
260355 00919/2017/PM.VTU TAN BINH 134 3WUN9 15/11/2017 15:11 CANG POSCO SS VINA View
260356 00916/2017/PM.VTU HÙNG MẠNH 88 XVEA9 15/11/2017 10:55 CANG PHU MY (V.TAU) View
260357 00452/2017/VTU ANH TUAN 15 9600190 3WKV9 15/11/2017 14:47 KHU NEO VUNG TAU View
260358 00451/2017/VTU CFC 03 3WEI 15/11/2017 14:45 CANG CAT LO (BRVT) View
260359 00917/2017/PM.VTU HAIAN BELL 3WIH7 15/11/2017 15:13 C CAI MEP TCIT (VT) View
260360 1769506/HCM QUEZON BRIDGE 9515618 3FOW 15/11/2017 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 260.341 - 260.360 of 268.474 results
of 13.424