Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260301 1140XC/2019/QNN SIAM OCEAN 9123934 3FFE5 04/10/2019 16:18 CANG QUI NHON(BDINH) View
260302 1142NĐ/2019/QNN PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 04/10/2019 16:18 CANG QUI NHON(BDINH) View
260303 229.CM.DT/HUE TRUNG THAO 1818-BLC 9616371 3WHI9 04/10/2019 08:43 CANG CHAN MAY (HUE) View
260304 1146NĐ/2019/QNN THANH THANH DAT 54 9508445 XVPJ 04/10/2019 08:13 CANG QUI NHON(BDINH) View
260305 1141XC/2019/QNN DIAMANTINA 9144469 9V9973 04/10/2019 08:11 CANG QUI NHON(BDINH) View
260306 191004001/DNG PHÚC HẢI 688 8666343 3WSX 04/10/2019 08:45 CANG DA NANG View
260307 19089061/HCM YM HEIGHTS 9301275 BLII 03/10/2019 18:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260308 19088647/HCM CAPE MORETON 9308405 V7IT9 04/10/2019 05:15 CANG CAT LAI (HCM) View
260309 19089102/HCM DIAMOND EXPRESS 9409493 VRNJ5 04/10/2019 05:00 CANG NHA BE (HCM) View
260310 1145NĐ/2019/QNN BIENDONG FREIGHTER 9336335 3WNU 04/10/2019 08:12 CANG QUI NHON(BDINH) View
260311 19087441/HCM MCP FAMAGUSTA 9371971 5BCF2 03/10/2019 17:00 TAN CANG HIEP PHUOC View
260312 19086907/HCM JOSEPHINE MAERSK 9215191 OWKF2 04/10/2019 04:30 CANG CAT LAI (HCM) View
260313 19087391/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 04/10/2019 06:30 CANG CAT LAI (HCM) View
260314 000071/ĐT/NAN VIỆT TRUNG 36 8653645 3WDX9 04/10/2019 07:34 CANG BEN THUY NA View
260315 218.19.ĐDDH/CTO VIET THUAN 235 9527362 3WIR9 04/10/2019 07:27 DUYEN HAI TRA VINH View
260316 19086306/HTH SHT 56 9552707 3WCK 04/10/2019 06:45 CANG SON DUONG View
260317 82.2019/KGG.HC NACC ITACA 9615860 HP8634 04/10/2019 06:35 CANG BINH TRI (KG) View
260318 19088272/CVHHQN GREENERY SEA 9650494 3EXC9 04/10/2019 06:55 CANG CAM PHA View
260319 0146919/QNI PV ALLIANCE 9081239 3WAS 03/10/2019 21:28 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260320 19089459/HTH TAY SON 1 9329980 XVFS 04/10/2019 06:45 CANG SON DUONG View
Showing 260.301 - 260.320 of 350.092 results
of 17.505